Àrea 5G de Ponent

El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents accions que tinguin com a objectiu recolzar
el desenvolupament empresarial de les comarques de Lleida, com l’àrea 5G de Lleida, la organització d’accions
formatives i dinàmiques amb els diferents agents de promoció econòmica o diferents estudis sobre la realitat
empresarial de les nostres comarques.

Posada en marxa de l’Àrea 5G de Ponent

L’Àrea 5G de Terres de Ponent, és una proposta impulsada per la Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya, la
Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Cambra de Comerç de Lleida i Paeria de Lleida.
Concretament, la instal·lació d’una infraestructura específica indoor per a l’impuls d’aquesta tecnologia a la
Cambra de Comerç de Lleida. Aquesta infraestructura singular està situada a la seu de la Cambra i donarà
cobertura a la pròpia institució, a l’estació de l’AVE i a ubicacions contigües, com ara el Centre de Convencions.
L’impacte de la iniciativa tindrà incidència en el teixit econòmic i social de la zona, fomentant la innovació i la
dinamització econòmica.


L’edifici de la Cambra de Comerç serà el centre neuràlgic de les activitats d’aquesta Àrea 5G. A la tercera planta
s’hi habilitarà un espai polivalent, on hi haurà un laboratori 5G i on es realitzaran workshops, presentacions i
formacions en l’àmbit de la connectivitat intel·ligent. Perquè això sigui possible es farà una inversió en la
infraestructura indoor de 5G, que possibilitarà que des del laboratori es pugui accedir a la xarxa interna per
modificar paràmetres avançats de 5G.


L’Àrea 5G de Terres de Ponent té l’objectiu d’iniciar el projecte Lleida ON d’implantació de tecnologia 5G que
permeti la creació de serveis digitals de valor afegit que es puguin estendre per les Terres de Ponent. La
infraestructura instal·lada ha de servir de base per a l’expansió territorial de la iniciativa a través del desplegament
d’infraestructures 5G i el desenvolupament de solucions i serveis finalistes sobre aquesta tecnologia que permetin
la digitalització sostenible del territori.


La connectivitat 5G per aquesta àrea vol centrar l’esforç en l’impuls de determinats sectors que puguin ser pal de
paller per al posterior desplegament per al conjunt de les terres de Lleida, atenent a les seves necessitats socials i
econòmiques. Aquests sectors estratègics són l’agroalimentari, el ramader i el de la sanitat animal i el de gestió i
provisió de recursos hídrics, així com tot el que fa referència a les ciutats intel·ligents: comerç, logística, eficiència
energètica, sostenibilitat i nous models de ciutat.


Les particularitats de Lleida la converteixen en una localització ideal per demostrar com la tecnologia 5G pot facilitar
el seu desenvolupament econòmic i social. Aquestes particulars són que es tracta d’una ciutat interior, amb
condicions climàtiques dures, alta presència de migració estacional i no estacional, universitat pròpia, centres de
rellevància tant hospitalaris com tecnològics i d’investigació, bones comunicacions, mobilitat no extrema,
equidistància amb una gran àrea metropolitana i ciutats d’entorn marítim i ciutats d’interior, recinte firal i ecosistema
turístic de gran potencial econòmic.

Scroll to Top