Notícies

Finalitzant les obres del Centre de Logística de Biomassa de Montellà i Martinet

10 Sep , 2020,

La Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Montellà i Martinet, estan finalitzant les obres del Centre de Logística de Biomassa dins el projecte Forest4Local del programa FEDER i que està cofinançat amb Fons UECat.

Licitació de la consolidació estructural de l’edifici de la Dalla de Vinaixa

2 Sep , 2020,
El projecte Ponent Actiu –liderat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació i que està finançat amb fons europeus FEDER – ha tret a licitació un projecte d’obres per fer la consolidació inicial de l’edifici de la Dalla (antic Centre Obrer Republicà), situat a la carretera de Tarragona,1 de Vinaixa. L’actuació es fa per evitar-ne el progressiu deteriorament que està patint degut a la deixadesa i el pas del temps. El projecte inclou el reforç i consolidació dels murs de pedra, brancals i arc dels tancaments i forjats existents, així com l’entorn de l’edifici. S’ha de deixar preparat l’edifici per a poder fer el cobriment i les obres interiors necessàries per a donar la utilitat final a l’edifici, en actuacions posteriors.

L’edifici, a dia d’avui, es troba en estat de ruïna. Hi ha dempeus les parets perimetrals de pedra, però amb zones despreses, i els forjats, formats per voltes de 4.35 metres cadascuna que se suporten en unes jàsseres formades per perfils metàl·lics assentats a la vegada a les parets perimetrals. L’edifici original estava format per planta baixa (parcialment soterrada) i planta pis.

La Dalla és un edifici noucentista de planta rectangular amb un semisoterrani amb accés a peu pla des del jardí interior i planta baixa amb accés directe des de la carretera de Tarragona. Les parets són de carreus de pedra de diverses mides, sense treballar i disposats en filades. Hi ha grans obertures a les façanes, algunes d’elles són arcades de peces ceràmiques i pedra. El sostre interior està mig enderrocat, fet de bigues metàl·liques i coberta d’encavallada de fusta i teula àrab que es va ensorrar l’any 1970. En origen l’edifici constava de dues plantes, a la inferior hi havia una sala de ball o teatre i al superior, un cafè, una biblioteca i una sala de lectura.

El temps per a l’execució del projecte serà de 5 mesos. El pressupost base de licitació és de  111.206,23 € sense IVA, que fan un total de 134.559,54 € amb l’IVA inclòs.

El projecte Ponent Actiu aposta per la consolidació d’un model de turisme sostenible i competitiu a les terres de Lleida a través de 58 projectes de municipis de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues, amb una despesa total que ascendeix a 3.836.103,47 €, amb el cofinançament del 50% dels fons FEDER, un 25% dels municipis beneficiats; i l’altre 25% de recursos propis.

La Diputació de Lleida treballa per generar una proposta territorial consensuada per convertir Lleida en el pol d’innovació digital del sector agroalimentari de Catalunya

6 Aug , 2020,

En una reunió inicial en la qual han participat, a més de la Diputació de Lleida, diferents agents del territori, com el DARP, IRTA, PCiTAL, Fira de Lleida, Ajuntament de Lleida, Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Universitat de Lleida, Eurecat i CTFC

En la reunió s’ha acordat posar en marxa un grup de treball coordinat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida per posicionar Lleida com a pol d’innovació digital del sector agroalimentari de Catalunya, allotjant un ‘hub’ específic

Aquest dimecres s’ha realitzat una reunió telemàtica entre el Patronat  de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el DARP, IRTA, PCiTAL, Fira de Lleida, Ajuntament de Lleida, Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Universitat de Lleida, Eurecat i CTFC amb l’objectiu de posar en comú la importància, tant a nivell sectorial com territorial, de posicionar Lleida com a pol d’innovació digital del sector agroalimentari de Catalunya a través de l’allotjament d’un hub específic i la necessitat d’articular un grup de treball al respecte.

En aquest sentit, s’han plantejat diversos objectius:

  1. Posar el Patronat a disposició dels actors implicats per exercir la funció de coordinació d’aquest grup de treball, en el marc de les tasques previstes de l’oficina tècnica per a la transformació.
  2. Compartir el treball dut a terme per la UdL i IRTA com a base cientificotècnica del futur
  3. Valorar fer efectiu el grup de treball (que implica la suma d’esforços i capacitats de cadascuna de les entitats vinculades) i la coordinació oferta pel Patronat.
  4. En cas que la valoració sigui positiva, definir els propers passos.

Durant la reunió, el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha explicat els objectius de la sessió i ha presentat l’equip directiu del Patronat.

Seguidament, el director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,  Carmel Mòdol, ha exposat la importància estratègica per al sector que Catalunya disposi d’un DIH (Digital Innovation Hub) en l’àmbit agroalimentari.

En aquest mateix sentit, s’ha referit el director del Patronat, Ramon Boixadera, ressaltant la importància estratègica per al territori lleidatà d’allotjar la seu del DIH en l’àmbit agroalimentari de Catalunya.

Per la seva banda, l’assessora d’Innovació i Desenvolupament Econòmic del Patronat, Teresa Botargues, ha parlat de la contextualització de la sessió en el marc de les funcions de l’oficina tècnica per a la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.

Durant la sessió, també hi hagut una exposició del treball realitzat per UdL i IRTA en el marc de la definició d’especialització cientificotècnica del DIH a càrrec de Roberto Martín, adjunt al Vicerectorat de Transferència i Foment de la Innovació, i Josep Usall, director General d’IRTA.

Finalment, s’ha realitzat una valoració de la iniciativa i de la metodologia de treball proposada, que ha estat molt positiva per a totes i cadascuna de les institucions participants en la reunió.

Després que tots els presents hagin mostrat la predisposició a treballar plegats per aquest objectiu compartit, s’ha programat una segona reunió de treball amb els tècnics designats per cada institució el proper 3 de setembre.

Les comarques de Lleida, pioneres en impulsar la transformació econòmica

4 Aug , 2020,

Si transformar el model econòmic era necessari abans de la pandèmia, ara ha passat a ser imprescindible. Amb aquesta idea, la Diputació de Lleida ha impulsat un pla a set anys vista, pioner a Catalunya i amb l’aval europeu. Un projecte que només en els dos primers exercicis preveu destinar-hi un total de 3,3 milions d’euros. Entre altres sectors estratègics, es vol apostar per l’alimentació, els serveis ambientals, els productes del bosc, la digitalització i les energies renovables.

Una agenda compartida fins al 2027

El pla, desenvolupat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té com a títol “Agenda compartida per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran”. Es desplegarà durant els propers set anys amb el suport de fons europeus i té una previsió de 3,3 milions d’euros per al període 2021-2022.

Està previst que administracions, centres de coneixement, sector privat i ciutadania col·laborin per impulsar canvis fonamentals en el model econòmic amb l’objectiu de donar resposta efectiva al despoblament, creant noves formes de negoci basades en les fortaleses del territori en relació a les oportunitats que ofereixen tendències globals com els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) o el Pacte Verd de la UE

En aquest sentit, la campanya “Tinc sort de tenir-te a prop” impulsada per la mateixa Diputació i on apareixen més de 50 productors i negocis de proximitat, il·lustra com la pandèmia de la Covid-19 s’ha convertit en l’accelerador definitiu de la transformació econòmica a les Terres de Lleida. Les petites i mitjanes empreses s’han hagut de reinventar per fer front a la nova realitat, sovint sense cap ajuda en un escenari que ha vingut per quedar-se en un territori que necessita frenar la seva despoblació aportant valor a la seva economia.

En aquesta nova realitat, la Diputació destaca que cal que les administracions es trobin al costat del teixit econòmic i productiu i és en aquest sentit que el Patronat de Promoció Econòmica ha presentat un pla de desenvolupament econòmic gestat abans de la Covid que ara es fa més imprescindible que mai.

L’economia de les comarques lleidatanes requeria d’una transformació necessària que garantís el futur de la seva població i que no s’estava produint al ritme desitjat després de l’impacte de la crisi del 2008. Amb l’objectiu d’impulsar aquesta transformació, el Patronat de Promoció Econòmica ha creat aquesta “Agenda compartida” per al període 2020-2027.

Es tracta d’una metodologia que compta amb l’aval de la Unió Europea i que ha de permetre al llarg de set anys crear les bases per als fonaments de l’economia del futur, implicant en aquesta transformació  les administracions públiques, els centres de coneixement i formació, la ciutadania i el teixit econòmic i productiu del territori.

La primera fase d’aquest projecte a llarg termini per al desenvolupament econòmic de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran té un pressupost previst de 3,3 milions d’euros assignables als pressupostos de 2021 i 2022 de la Diputació de Lleida i del Patronat de Promoció Econòmica. Es vehicularan a través de tres Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). La implicació d’altres entitats i organitzacions en el projecte, a través de la seva participació en els PECT, fa ascendir el pressupost d’aquesta fase inicial fins a prop de 8 milions d’euros.

“Com a administració no podem deixar soles les empreses en aquest camí cap a la transformació”

Carles Gibert | Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica
De fet, malgrat que el projecte el liderarà el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la metodologia implica la participació activa de tots els agents del territori, motiu pel qual se l’ha anomenat “Agenda compartida”. La primera fase, que ja es posarà en marxa aquesta mateixa tardor, es destinarà precisament a articular aquesta participació i a crear les estructures i processos que han de fer possible aquest canvi.

“La campanya “Jo per tu i tu per mi” ha visualitzat el talent que tenim a les nostres comarques i també la necessitat de reinvenció de les empreses per adaptar-se a una nova realitat”, explica Carles Gibert, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. “Com a administració no podem deixar soles les empreses en aquest camí cap a la transformació i per aquest motiu hem elaborat aquest pla de desenvolupament econòmic que no farem sols, sinó al costat de la gent del territori, detectant conjuntament cap on ha d’anar la nostra economia i creant noves oportunitats”, afegeix.

Una metodologia pionera

La metodologia de l’“Agenda compartida” és pionera i converteix Lleida en l’única demarcació del país que compta amb una eina pròpia per impulsar la transformació d’un territori. Dissenyada a partir d’una experiència pilot i de la mà de la Generalitat de Catalunya, ha estat avalada per la Unió Europea.

Per tal de posar en marxa el projecte s’han identificat com a prioritàries diverses línies estratègiques per tal de consolidar sectors estratègics i generar nous motors econòmics en l’entorn immediat i que es basen en posar en valor diferents aspectes de la realitat més propera per tal de fer-los rendibles o convertir-los en font de negoci:

 Valorització dels residus orgànics, creadors de noves cadenes de valor en l’economia i per tant generadors de noves oportunitats.
 Millora de les cadenes alimentàries.
 Valorització dels serveis ambientals per convertir-los en nous models de negoci.
 Valorització dels productes del bosc.
 Digitalització.
 Ocupació verda: formació i capacitació per generar nous oficis i que a la vegada tinguin una sortida.
 Energies renovables.

Les dinàmiques i processos de l’“Agenda compartida” han de permetre treballar col·laborativament per identificar i validar les innovacions que el territori necessita implementar per capturar el potencial valor econòmic, social i ambiental de cadascuna d’aquestes línies prioritàries així com també identificar noves oportunitats que esdevinguin prioritats del projecte.

Notícia: (NacióDigital.cat)

Trobades amb Associacions Empresarials del territori

22 Jul , 2020,

Durant el dia d’ahir, l’equip directiu del Patronat de Promoció Econòmica es va reunir amb diferents associacions i entitats empresarials de la demarcació de Lleida per tal de conèixer quines accions es realitzen en Promoció Econòmica, posar-les en comú i aconseguir reptes que impulsin el nostre territori.

Hi van participar representants de les següents assocacions i entitats:

Associació d’Empresaris Alt Urgell, PallarsActiu, Cambra de Comerç de Tàrrega, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL), Associació Empresaris Solsonès, Col·legi D’Aparelladors Arquitectes Tecnics de Lleida (CAAT), JARC, COELL i l’Associació d’Empreses de Tecnologies i Serveis de la Informació (AETI).