Notícies

Convocatòria Departament d’Empresa i Coneixement

3 Feb , 2020,

Ajuts Llavor i Producte per a fomentar la transferència tecnològica a Catalunya

Data límit: 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució  de concessió dels ajuts i fins a les 14:00:00 hores.