{:ac}Convocatòria FEADER{:}{:es}Convocatoria FEADER{:}

{:ac}

Ajuts per a grups operatius de l’AEI-agri per a realitzar projectes innovadors en el medi rural

Data límit: 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al BOE núm. 61 de 12 de març de 2019{:}{:es}Ayudas para grupos operativos del AEI-agri para realizar proyectos innovadores en el medio rural

Fecha límite: 20 días hábiles a contar desde la publicación de esta resolución en el BOE núm. 61 de 12 de marzo de 2019{:}

Scroll to Top