Notícies

Convocatòria FEAGA

14 Jun , 2019,

Obert el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites, hortalisses i llet

Data límit: un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC núm. 7887 de 31 de maig de 2019