Convocatòria FSE

Convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 2020

Existeixen dues modalitats a l’hora de demanar els ajuts:

Nova concessió

Els sol·licitants hauran d’haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l’1 de gener de 2017 i la data de presentació de la sol·licitud. També podran participar aquelles persones que hagin superat aquests requisits a partir de l’1 de gener de 2014, sempre que compleixin les condicions necessàries esmentades a la convocatòria.

El contracte s’haurà d’iniciar abans de l’1 de maig de 2020 o l’1 de juliol de 2020 per candidats extracomunitaris.

Data límit: 14/10/2019

Renovació de contractes

Seran elegibles les persones que:

  • Hagin estat contractades l’any 2019 en el marc del programa d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a la primera o la segona anualitat.
  • Estiguin matriculades en un programa de doctorat d’una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2019-2020
  • En el moment d’iniciar la nova anualitat, disposin de l’informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat o de l’escola de doctorat.

Data límit:

  • Per als contractes que finalitzen entre el 29 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020, les sol·licituds de les entitats d’adscripció s’han de presentar entre el 14 d’octubre i el 4 de novembre de 2019.
  • Per als contractes que finalitzen entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de juliol de 2020, les sol·licituds de les entitats d’adscripció s’han de presentar entre el 3 i el 17 de febrer de 2020.
Scroll to Top