El canvi climàtic és un fet

 

El canvi climàtic és un fet. Catalunya i el nostre territori no en són aliens. Les projeccions apunten un augment de temperatura en els pròxims decennis i també una disminució de la precipitació.

 

En aquest sentit, els nostres boscos, prats i conreus actuen com a embornals naturals de carboni i en aquests moments compensen prop del 9,7% de les nostres emissions. Per aquest motiu és necessari dur a terme una gestió forestal flexible i adaptada a cada espècie i zona geogràfica.

 

Encara que l’activitat agrícola és cada cop menys rendible, cal evitar-ne l’abandonament progressiu, ja que, a més de ser embornals, els conreus també fan altres funcions fonamentals: generen benefici econòmic, permeten establir i mantenir la població d’una manera més equilibrada per tot el territori, protegeixen el patrimoni natural i cultural, i preserven el paisatge. Altrament, tenen valor com a ecosistemes: regulen els cicles de l’aigua, mantenen la biodiversitat, ajuden a controlar els incendis forestals…

 

És per això que calen mesures per evitar l’abandonament rural i, més concretament, de l’activitat agrícola. Aquestes mesures, unides a altres que també protegeixin els prats i pastures, permetrien mantenir la capacitat d’embornal de tots aquests sistemes naturals.

 

Per tal de treballar en aquesta línia i seguint amb la finalitat la “Xarxa Lleida Territori Intel•ligent” (XLTI), tenim un clar objectiu: identificar oportunitats de desenvolupament econòmic a la província de Lleida per tal de poder elaborar i gestionar una cartera de projectes, per a la qual s’identificaran mecanismes de finançament extern. I, concretament, dins l’àmbit estratègic d’adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic, l’impacte sobre sectors econòmics (agricultura o turisme, entre d’altres), Promeco ha participat en el taller de discussió “Which future for pastoralism in Europe?”, organitzat per la xarxa Euromontana (European Association of Mountain Areas), de la qual el nostre patronat n’és membre des del 2016.

 

En aquest taller s’han tractat els diferents punts de vista sobre com afecta el tema del pastoralisme en el manteniment del paisatge, en el desenvolupament del turisme i la biodiversitat, en la promoció econòmica del territori, en la prevenció de desastres naturals… i l’amenaça que representen els grans depredadors, com l’ós i/o el llop, per als ramats. L’objectiu de la jornada fou definir un esborrany del pla d’acció que Euromontana desenvoluparà durant els propers mesos, sobre aquest tema.

Scroll to Top