Blog

El bosc, primer recurs de l’economia verda

21 Dec , 2018,

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multifuncionalitat del bosc com a font de riquesa econòmica i ambiental, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bio economia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial: promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius estratègics:

 • Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal.
 • Optimitzar els aprofitaments forestals en terrenys abandonats de difícil accés mitjançant mètodes innovadors de mecanització.
 • Fomentar les innovacions de producte i de procés en indústries de 1a i 2a transformació de la fusta (ex. fusta contralaminada).
 • Establir bio refineries lignocel·lulòsiques en cascada, a partir de fusta de baix preu i de subproductes fusters industrials, per produir productes d’alt valor afegit.
 • Innovaren la producció sostenible de productes forestals no fusters d’alt valor afegit com la tòfona negra.
 • Promoure la comercialització i consolidació dels nous productes al mercat.
 • Formar i capacitaren els diferents estadis de la cadena de valor.
 • Optimitzar el balanç de carboni al conjunt de la cadena de valor.
 • Implicar la propietat forestal pública i privada i a la industria de transformació en la millora i re-valorització del sector.

Els objectius específics i operatius corresponents a aquests objectius estratègics es concreten, en les quatre operacions que, a banda de la de coordinació, formen el PECT, i constitueixen un únic projecte. Les quatre operacions són les següents:

 • IMBIOFUST: Impuls i realització d’una planta pilot de bio refineria a partir de fusta de baix preu i els seus subproductes.
 • INNOVATRUF: Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.
 • PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS: Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.
 • VALORITZACIÓ DE LA FUSTA: Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contra laminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Aquest PECT té el suport i la participació de:

Entitats sòcies: Universitat de Lleida i Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Entitats participants no beneficiàries: Forestal Catalana, S.A., ELFOCAT-Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals, Associació de Productors de Tófona de Catalunya, Axeb Biotech i Patronat de Promoció Econòmica. Entitat representant: Diputació de Lleida.

PECT Porcí de Lleida, la producció sostenible intel•ligent

20 Nov , 2018,

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació de Lleida, estableix la producció intel•ligent i sostenible com a objectiu central per al sector porcí. D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Aquest objectiu general es concreta en els següents eixos estratègics:

• Innovar i desenvolupar tècniques d’alimentació animal, de producció i de maneig que optimitzin el consum dels recursos i redueixin l’impacte ambiental en origen.

• Avaluar les MDT(Millors Tècniques Disponibles) en les condicions del biosistema porcí de Lleida i transferir-les al sector.

• Millorar la sanitat de les explotacions, en tant que incideix de manera directa sobre els costos, la competitivitat, la qualitat de la producció i la imatge del sector.

• Millorar el tractament i la gestió dels purins des de una perspectiva integrada que va del disseny de les instal·lacions, els nutrients, i permeti ampliar l’abast del seu ús com a recurs fertilitzant.

• Impulsar l’aplicació sistemàtica de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, a la gestió de les explotacions porcines i adaptar-hi processos equivalents als mètodes de fabricació avançada.

La concreció d’aquests eixos estratègics és tradueix en les quatre operacions que configuren el PECT, a banda de la coordinació, com a projecte integral:

• PORCÍ-EFICIENT: Eficiència tècnica, econòmica i ambiental en la producció porcina.

• PORCÍ-SANITAT: Sistema de Registre de casos clínics en porcí i anàlisi de dades temporal i espacial.

• PORCÍ-TECNOLÒGIC; Innovació tecnològica en la producció de carn porcina per la futura societat del benestar: eficiència, sostenibilitat i transparència.

• PORCÍ-DEJECCIONS: Valorització en origen de les dejeccions de porcí: ús eficient i sostenible de la fracció líquida en els conreus de fruiters.

Aquest PECT té el suport i la participació de tots els agents del sector:

• Entitats sòcies: Universitat de Lleida, Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, Ajuntament d’Alcarràs i Grup de sanejament porcí.

• Entitats participants no beneficiàries: ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) i Patronat de Promoció Econòmica.

• Entitat representant: Diputació de Lleida.

El PECT Porcí de Lleida és una extraordinària eina estratègia per garantir els estàndards de qualitat i sostenibilitat d’un sector econòmic rellevant de la nostra demarcació.

La Fira de Sant Miquel, amb molt futur

16 Oct , 2018,

PROMECO, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té una especial implicació i compromís amb el desenvolupament i promoció firals arreu del territori. Les Terres de Lleida i el nostre Pirineu són prolífics en fires que atenen criteris rellevants. La qualitat, els productes de proximitat, l’especialització o la recuperació firal tradicional són alguns dels objectius comuns que es porten a terme.

De manera indirecta, Promeco vertebra la vinculació amb els organitzadors de fires mitjançant línies d’ajuts, promoció institucional, assessorament o iniciatives col•laboratives. I altrament i de manera directa, gestiona la participació de la Diputació de Lleida en les 13 principals fires que de la nostra demarcació, i de forma especial mitjançant l’estand “Aliments del Territori i Tu” (o Showcooking, com l’anomenen promocionalment).

En el cas de la Fira de Sant Miquel de Lleida (amb arrels al segle XIII i de la mà del rei Jaume el Conqueridor), Promeco hi hem estat presents amb el nostre Showcooking, al Palau de Vidre dels Camps Elisis lleidatans. Les valoracions que fem de l’edició d’enguany són gratament positives!

Amb la representació de 350 productors de la demarcació de Lleida, hi vam organitzar accions de promoció d’hàbits alimentaris saludables i de foment del consum de productes agroalimentaris de proximitat, amb tot tipus de degustacions, demostracions de cuina, maridatges o tastos guiats de productes de les nostres comarques.

Més de 1.200 persones van participar i interactuar en les 24 accions gastronòmiques que vam programar en els quatre dies de fira. Escoles, famílies, productors, empreses, restauradors… Moltes gràcies per la complicitat! L’any vinent, més i millor… #PromecoiTu

Jornada Tècnica: La Biomassa: “una oportunitat per l’economia local.”

2 Jul , 2018,

El dia 7 de juny es va realitzar a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida, la jornada tècnica: “La biomassa: una oportunitat per l’economia local” promoguda per la pròpia Diputació de Lleida.

En aquesta jornada, la Diputació de Lleida va presentar l’operació Forest4Local que té com a objectiu desenvolupar un sistema forestal, a partir dels boscos de propietat de l’administració local (bàsicament municipis i entitats municipals descentralitzades), bastint una cadena de valor sota un esquema d’economia circular que permetrà desenvolupar la gestió dels boscos públics, mobilitzar-ne la biomassa d’origen forestal, transformar-la en estella i utilitzar-la en instal•lacions tèrmiques i calderes públiques del Pirineu.

Aquesta operació es cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i contribueix de manera inequívoca a l’assoliment de les prioritats definides en el seu eix prioritari 4: afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors.

Dins de la mateixa jornada es van realitzar diferents ponències tècniques sobre la biomassa, iniciant-se amb la conferència “La bioenergia a partir de la biomassa forestal, una realitat global?”, presentada per Jose Antonio Bonet (professor del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL), on es va indicar que la biomassa és avui en dia la primera font d’energia renovable a nivell europeu i mundial.

Per altra banda, el ponent Juan Jesús Ramos, responsable del Departament d’Agroenergètica de la Associació Espanyola de Valorització de la Biomassa (Avebiom), va destacar l’increment de la instal•lació de calderes i estufes tecnològicament avançades durant l’any 2017 a Catalunya, que ha generat un negoci de 99,6 milions d’euros el que suposa un increment del 21,4% respecte de l’any anterior.

Finalment, i per acabar la jornada, es va realitzar una taula rodona composada per Enric Vadell (Subdirector General de Boscos de la Generalitat de Catalunya), Joan Fornieles (CEO i fundador d’Energrup), Francesc Xavier Porta (alcalde de Bellver de Cerdanya) i Francesc Estrada (director de la divisió d’edificis a Catalunya de l’empresa Veolia). En aquesta taula rodona es va mostrar la gestió forestal que està portant a terme la Generalitat de Catalunya, els diferents sistemes de gestió i les experiències de les empreses de serveis energètics, així com el model de gestió pròpia d’una entitat local.

El paper del pastoralisme en la prevenció d’incendis

15 May , 2018,

 

Segons el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, impulsat pel Consell assessor per al Desenvolupament sostenible, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans:

“La disminució de la disponibilitat d’aigua incrementarà el perill d’incendis forestals causat per les temperatures elevades i una sequera més severa. Davant aquest fet, dos elements essencials són: la gestió forestal, que ha de dificultar l’expansió d’aquests incendis, i la planificació, que ha de facilitar l’accés a les zones afectades”

Les pastures esdevenen un dels sistemes més eficients a l’hora d’utilitzar els recursos naturals i gestionar el territori. També és un sistema altament sostenible i econòmicament racional que aprofita al màxim les zones menys productives de la terra, no aptes per al cultiu. Els beneficis ambientals del pastoralisme són nombrosos i s’han aplicat sobre el terreny durant mil•lennis. La investigació ecològica, l’economia, la nutrició i la sociologia de les darreres dècades has posat de manifest molts d’aquests beneficis, destacant el paper avui en dia d’aquesta pràctica com a eina de “ retroinnovació” en la lluita contra el canvi climàtic, tant en la mitigació (pel que fa a l’emmagatzematge de carboni, el pastoralisme té un paper crucial a l’hora de compensar el CO2 i la terra pasturada esdevé un dels major embornals de carboni a llarg termini), com en l’adaptació (aquesta passa principalment per la cerca de nous punts d’aigua, per tal d’assegurar-ne la disponibilitat futura), així com per a respondre a reptes socials i promoure modes de vida resilents.

Un exemple de com una actuació d’adaptació al canvi climàtic reporta un benefici directe des del punt de vista de desenvolupament econòmic i social és el projecte “Ramats de Foc” http://www.paucostafoundation.org/single_projectes.php?id=37&categoria=IDi

Aquest projecte està impulsat per la fundació Pau Costa i el Gremi de carnissers de Girona i pretén potenciar la contribució dels ramats en la gestió d’incendis mitjançant la pastura en zones forestals prescrites com a tallafocs. Posteriorment, el Gremi de Carnissers treballa per donar un valor afegit als productes de les explotacions participants mitjançant un distintiu que certifiqui el recolzament d’aquests ramats al control de risc d’incendi.