Notícies

La Diputació de Lleida inicia les obres d’adequació del molí Tomàs, al municipi de Torrebesses

1 Jun , 2021,

Actuació que compta amb un pressupost de 33.240,09 €, cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrebesses, emmarcat en el projecte ‘Paisatges de Ponent’

 

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, va aprovar el passat mes de maig l’inici de les obres d’adequació del molí Tomàs, al municipi de Torrebesses, dins del projecte “Paisatges de Ponent”.

El projecte proposa en una primera fase consolidar l’estructura existent actualment, adequar-ne l’accés i senyalitzar els recorreguts per a la seva visita. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 33.240,09 €, i està cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrebesses.

Aquests tipus de molins construïts a mitjans del segle XIX comptaven habitualment amb una premsa de tracció animal, destinada a trencar les olives i dues grans premses de seixantè, que eren utilitzades per obtenir l’oli i aprofitaven l’aigua acumulada en basses a les zones dels principals corrents.

Un cop identificades les principals estructures que es mantenen en un estat adequat, l’objectiu de l’actuació es concentra en:

 • Esbrossada i neteja del terreny que envolta l’edificació i de la bassa d’aigua.
 • Enderroc dels trams de murs en mal estat i la seva reconstrucció.
 • Neteja perimetral dels murs existents i dels forjats sobre les voltes.
 • Recuperació i consolidació dels murs existents de pedra i tàpia, per a la definició del perímetre de la bassa i de les parets de tancament de l’edificació.
 • Execució dels remats superiors dels panys de mur recuperats.

El projecte també contempla l’adequació d’un recorregut per a visitants, des del camí existent fins a l’interior de la bassa i un accés a l’edificació.

4 M€ per a la millora de les cadenes de valor agroalimentàries a les comarques de Lleida

28 May , 2021,

El president de la Diputació de Lleida ha donat el tret de sortida del PECT AgroBioFood Ponent per consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació col·laborativa i altament especialitzada a les terres de Lleida, per fomentar la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius

 

AgroBioFood  s’integra en el  Projecte Tractor 7, un dels vuit presentats per la Corporació, el passat dia 14 de maig, per contribuir a articular l’ecosistema territorial d’innovació necessari per impulsar la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert; la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc, Rosa Buira; el Cap d’Unitat de Serveis Empresarials de la FCAC, Domènec Vila; la gestora de projectes de l’IRTA, Ester Badia; el secretari d’ARCA, Francesc Lluch, i el gerent de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, Xavi Díaz, han presentat aquest divendres el Projecte d’Especialització Competitiva Territorial (PECT) Agrobiofood Ponent, un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les terres de Ponent, i per a la millora de la capacitat de resiliència i productivitat del sector agroalimentari.

El projecte compta amb un pressupost de  4.046,192,13 €, cofinançat en un 50% per la Generalitat de Catalunya, un 25% per la Diputació de Lleida i el 25% restant repartit entre les entitats participants.

AgroBioFood Ponent està coordinat per la Diputació de Lleida i en el qual participen com a socis el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell.

El president de la Diputació ha destacat que “es tracta d’un projecte especialitzat en el desenvolupament de solucions innovadores que  fomentin la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius”.

Segons Joan Talarn, el PECT Agrobiofood Ponent “fomenta la millora de les cadenes de valor agroalimentàries”, i ha recordat que “la Diputació de Lleida participa en tres d’aquests projectes , en dos com a coordinador i en un altre com a soci. Es tracta dels projectes Agrobiofood, Green&Circular i Biomarkets”.

Aquesta iniciativa, que va començar al 2019 i està previst que finalitzi al desembre del 2022, s’ha presentat aquest matí, a la sala d’actes de la Diputació de Lleida, amb la participació de totes les entitats implicades per tal de posar en valor la importància d’aquest projecte per a la millora, consolidació i reforç de les cadenes de valor agroalimentàries a les comarques de Lleida, creant una estructura territorial d’innovació col·laborativa i altament especialitzada, per fomentar la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius.

Carles Gibert, ha explicat que “d’ençà del 2019 la Diputació està impulsant el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, com a instrument de planificació estratègica compartida que ens permeti avançar cap a l’assoliment d’una visió de futur consensuada amb les principals institucions del territori”. Ha afegit que “el total dels 4 M€ de pressupost és distribueix entre  infraestructures i equipaments, dotació de serveis i eines TIC, recursos humans i costos indirectes, en la proporció que podeu veure a la imatge”.

El projecte d’especialització i competitivitat territorial AgroBioFood s’integra en el  projecte tractor 7, un dels vuit projectes per contribuir a articular l’ecosistema territorial d’innovació necessari per impulsar la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que va presentar la Diputació de Lleida, el passat dia 14 de maig.

L’àmbit prioritari d’especialització del PECT Agrobiofood és la millora de les cadenes de valor agroalimentàries, i  juntament amb els PECTs Green&Circular, Biomarkets i INNO4AGRO, contribuirà a configurar un ecosistema d’innovació altament especialitzat i descentralitzat per afavorir la innovació en els set àmbits prioritaris identificats.

Rosa Buira ha explicat que el nou espai supracomarcal de Bell-lloc “està obert a tot el territori i té com a objectius prioritaris crear un seguit de programes per impulsar la innovació, oberta i col·laborativa orientada a millorar la resiliència i la transformació del sector agroalimentari”.

Domènec Vila ha insistit, per la seva banda, que “el que cal és incorporar talent identificant els nous models i els nous reptes que, les Cooperatives en particular, però tot el sector del territori s’hi puguin adaptar”.

En el seu torn, Ester Badia ha destacat que, des de l’IRTA, el que es pretén “és impulsar un centre de referència a Lleida per desenvolupar productes i implantar noves tècniques en la gestió de riscos sanitaris que estan arribant a causa del canvi climàtic i que estan afectant els nostres cultius”.

Francesc Lluch ha dit que “totes les crisis porten una oportunitat” i cal fer-ho “estimant la terra. Cal afrontar amb mentalitat positiva les adversitats, avançar-se als esdeveniments i ser creatius i innovadors. I aquest és el nostre horitzó”.

Finalment, Xavier Diaz ha destacat que “nosaltres voldríem contribuir en aquesta transformació, incrementant l’autonomia alimentària del país”.

Implicació dels socis en el projecte AgroBioFood Ponent

Els PECT són projectes col·laboratius liderats per entitats públiques locals que afavoreixen la innovació com a motor de transformació econòmica del territori.

El PECT AgroBioFood compta amb 6 socis i la coordinació de la Diputació de Lleida i té l’objectiu d’afavorir la innovació específica vinculada a la millora de la producció alimentària, com a resposta als reptes vinculats al canvi climàtic, les noves tendències alimentàries i la manca de relleu generacional.

Cadascun dels socis lidera una operació específica per contribuir als objectius del projecte col·laboratiu:

 • Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida:

S’encarregarà de la creació de l’Observatori 4.0 de recursos endògens agroalimentaris i mediambientals. Es tracta d’una base de dades que ha de permetre  valorar i analitzar el potencial productiu dels nostres espais agraris tenint en compte  la incidència  del canvi climàtic i les tendències alimentàries a nivell europeu.

 • Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

Posarà en marxa  l’ECOFood-Hublab, un espai amb uns programes i serveis específics per impulsar la innovació orientada a millorar la resiliència del sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis ecosistèmics.

L’ ECOFood-Hublab s’integrarà  en l’ecosistema d’innovació territorial per a la transformació, juntament amb la resta d’espais d’innovació especialitzada en altres àmbits prioritaris identificats.

 • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Lidera l’operació Demanda Agrobiofood, per identificar nous models productius i cadenes de valor que responguin a les demandes vinculades a les noves tendències alimentàries.

Treballaran per generar les condicions favorables en el territori perquè es desenvolupin nous models de negoci associats a les noves tendències en consum d’aliments en els mercats europeus maximitzant l’aprofitament i valorització dels recursos naturals i humans disponibles integrant-hi el talent i la innovació com a elements claus en la seva sostenibilitat.

 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Desenvoluparà el Plant Health, un hub d’innovació en sanitat vegetal per a la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari.

Posaran en funcionament a Lleida un centre de referència en l’àmbit de la Mediterrània en el desenvolupament de productes i la implantació de noves tècniques per gestionar els nous riscos sanitaris que afecten els cultius com a conseqüència del canvi climàtic.

 • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

Impulsarà els Espais Test Agrobiofood, com a infraestructura  singular de validació d’innovacions vinculades a la millora de la resiliència del sector agroalimentari.

Treballaran per estructurar el teixit productiu de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries. Experimentar amb eines innovadores de suport a l’emprenedoria rural. Fomentar i garantir els processos de relleu generacional en el sector agrari i en el món rural. Innovar amb els processos de co-creació de polítiques públiques de suport a les activitats emergents, i potenciar els nous cultius de futur en els ecosistemes de les comarques de Ponent.

 • Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell (CGRCU)

Lidera l’operació Regadiu Ecosistèmic, un projecte pilot per a la creació d’una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell.

Treballaran en:

 1. La definició del model d’infraestructura verda per la modernització dels Canals d’Urgell que propiciï una optimització en el transport de l’aigua, la conservació de la biodiversitat, la preservació del paisatge, la restauració de les zones seminaturals, la incorporació de mesures específiques per a la conservació de la fauna, la potenciació d’una xarxa viaria de transport apta per a usos no motoritzats, la conservació del patrimoni arquitectònic-industrial i la generació de recorreguts i rutes d’interès per a la promoció del territori.
 2. Projecte pilot de millora d’un tram de la 1a Sèquia Principal per aplicar el model definit.
 3. Avaluació i anàlisi comparada dels serveis ecosistèmics abans i després de la modernització-pilot amb criteris d’infraestructura verda.

 

Joan Talarn:

 

Carles Gibert:

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, continua la seva aposta per la formació dels tècnics d’ens locals del conjunt del territori

27 May , 2021,

El procés d’identificació de cadenes de valor de negocis en àmbits municipals, ha estat la formació impartida, amb l’objectiu de donar a conèixer una metodologia  que permetrà que el personal tècnic puguin identificar i fer les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori

Durant el mati del dia 26 s’ha celebrat la primera sessió online, de les dues que inclou el curs “El procés d’identificació de cadenes de valor de negocis en àmbits municipals”, una formació adreçada al personal tècnic d’ens locals de la província amb funcions relacionades amb el desenvolupament econòmic local i l’ocupació o que tinguin interès en aquesta matèria, amb l’objectiu que puguin contribuir a la realització de tasques de dinamització sòcio-econòmica del territori, amb una perspectiva més propera als reptes de les empreses que en formen part, buscant un major impacte en les actuacions i projectes que es desenvolupin a futur.

Cluster Development, consultora encarregada d’impartir aquesta formació, ha donat a conèixer al personal tècnic participant, una metodologia perquè puguin identificar i fer les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.

Aquesta primera sessió formativa l’han seguit un total de 24 tècnics d’ens locals del conjunt del territori i la segona sessió que inclou aquesta formació està prevista pel proper dia 12 de juny.

Nou municipis lleidatans participen en la campanya ‘Compra i descobreix Catalunya’

26 May , 2021,

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, destaca la promoció del comerç i el consum de proximitat com un factor que ajuda a evitar el despoblament i fixar la població jove al territori

Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, Juneda, Les Borges Blanques, Lleida, Solsona, Torres de Segre i Tremp són els municipis que formen part d’aquesta xarxa, un projecte de treball col·laboratiu entre administracions locals de tot el territori català per donar suport al comerç de proximitat i donar a conèixer els 32 municipis organitzadors

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha presidit la presentació de la campanya ‘Compra i  escobreix Catalunya’, impulsada per la Xarxa de Barris Antics, que ha tingut lloc aquest dimecres a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

L’acte ha comptat amb la participació de la coordinadora de la Xarxa de Barris i regidora de Comerç de l’Ajuntament del Vendrell, Mònica Rucabado; la regidora de Consum, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Lleida, Marta Gispert; l’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró; Mercè Rubio, alcaldessa de Cervià de les Garrigues i l’assistència d’alcaldes i regidors dels municipis  participants.

Fundada l’any 2011, la Xarxa de Barris Antics està formada per 32 municipis de Catalunya connectats en xarxa, dels quals 9 són de Lleida (Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, Juneda, Les Borges Blanques, Lleida, Solsona, Torres de Segre i Tremp), 14 de Barcelona, 2 de Girona i 7 de Tarragona.

Els nou municipis lleidatans, que compten amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, durant tot el mes de juny organitzen la campanya conjunta de dinamització comercial i territorial ‘Compra i descobreix Catalunya’, impulsada per la Xarxa de Barris Antics, amb projectes que aglutinen els 32 municipis de tot Catalunya, amb l’objectiu d’ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de cadascun dels municipis participants.

Talarn ha destacat que “disposar de consum de proximitat i de kilòmetre 0 és un dels factors que més ajuden a arrelar la població al territori i, per tant, forma part de les polítiques transversals amb les quals des de la Diputació de Lleida intentem fixar la ciutadania als municipis. L’any passat, a causa de la Covid-19, no vam poder realitzar aquesta presentació pública, tot i que molts municipis sí que van poder realitzar les seves activitats”.

Per la seva banda, Rucabado, que ha estat qui ha explicat el projecte 2021, ha posat en valor els premis d’aquesta edició, con són les 1.056 experiències que es poden guanyar només amb la compra als comerços de proximitat. “Els objectius de la campanya és donar suport al petit comerç, oferir-los visibilitat i, de la mateixa manera, donar a conèixer el nostre territori”.

Gràcies a la millora en els indicadors de la Covid-19, enguany la campanya deixa d’anomenar-se ‘Compra i Guanya’ i, per descriure’n millor el benefici i l’objecte, estrena l’eslògan, ‘Compra i descobreix Catalunya’. A més, recupera també les seves dates habituals a les portes de l’estiu.

Aquesta campanya compta amb un pressupost de 89.000€. Cada municipi disposa de 2.784€ per premiar els compradors i els comerços adherits a la xarxa.

Des del Patronat de Promoció Econòmica, s’ha posat en valor la realització d’accions de dinamització del sector comercial de la demarcació. Tot i les dificultats que va suposar la Covid-19 l’any passat, molts dels nostres comerços s’han transformat per adaptar-se a la nova realitat, i l’aposta de la Diputació de Lleida ha estat disposar de mecanismes per donar-se a conèixer i incentivar la compra en els comerços de proximitat, com ara les campanyes ‘T’ho portem a casa’, ‘Tinc sort de tenir-te a prop’ i aquesta que s’ha presentat avui, ‘Compra i descobreix Catalunya’, iniciatives que ajuden a evitar el despoblament i a fixar la població jove als municipis.

La Xarxa de Barris Antics ofereix als ajuntaments que s’hi adhereixin avantatges, com ara una campanya de dinamització comercial local amb projecció supramunicipal, el treball en xarxa, l’abaratiment de costos, més quantitat i qualitat de premis per atraure els clients en favor del petit comerç, el coneixement dels territoris, el reclam per visitar i conèixer localitats petites, i la rendibilitat de la inversió pel fet que sigui molt més que una campanya de dinamització comercial, amb les accions conjuntes.

La Diputació col·labora amb els ajuntaments per agilitar els certificats d’eficiència energètica dels edificis públics dels municipis de Lleida

20 May , 2021,

El Patronat de Promoció Econòmica obre una línia de subvencions de 500.000 € per obtenir una certificació necessària per concórrer als ajuts del Pla de Recuperació i Resiliència de transició energètica

La Diputació obre una segona línia d’ajuts, destinada als consells comarcals, de 390.000 € per a la redacció de projectes d’abast comarcal que puguin obtenir fons Next Generation

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida crearà una línia de subvencions, de fins a 500.000 €, per ajudar els ajuntaments de la demarcació a obtenir els certificats d’eficiència energètica dels edificis públics dels municipis i una segona línia, dotada amb 390.000 €, per tal que els consells comarcals puguin redactar projectes d’abast comarcal que puguin optar a rebre fons europeus Next Generation.

La creació d’aquestes línies d’ajuts l’ha anunciat el president de la Diputació, Joan Talarn, en el decurs de les dues sessions informatives amb les alcaldies de la demarcació que, de forma telemàtica, es van realitzar aquest dimarts a la tarda i avui dimecres al migdia. A les trobades amb els ajuntaments i els consells comarcals de Lleida, Pirineu i l’Aran, han participar també el vicepresident primer de la Diputació, Jordi Latorre, i el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert.

Joan Talarn, després d’explicar els vuit projectes tractors que opten a rebre fons europeus Next Generation, que el divendres 14 de maig es van fer públics en la I Jornada de la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, ha informat les alcaldies que una part important dels Fons de Recuperació i Resiliència que preveu l’Estat de cara al món municipal se centraran en la transició energètica dels municipis.

Precisament, aquesta prioritat està contemplada als projectes tractors de la Diputació de Lleida a través del projecte ‘Energia i món local’, que vol impulsar les inversions públiques en millora de l’eficiència energètica d’edificis, equipaments i infraestructures públiques. En total, es preveu una inversió de 64 milions d’euros per tal que tots els municipis impulsin inversions en generació i consum d’energies renovables mitjançant les fórmules d’autoconsum, consum compartit, afavorir el desenvolupament de comunitats locals d’energia, i el desplegament d’infraestructura de recàrrega i suport al vehicle elèctric.

Per tal de poder optar al finançament europeu d’aquests tipus d’accions és un requisit previ disposar de la certificació d’eficiència energètica, un document oficial que té com principal objectiu conscienciar la societat de la necessitat de l’estalvi energètic en edificis encarat a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els quals provoquen l’escalfament global del planeta, a més de minimitzar la dependència externa en matèria d’energia.

“Sabem que obtenir aquests certificats suposa una despesa afegida als ajuntaments, però la paradoxa és que sense ells no podrem accedir a aquests tipus d’ajuts”, ha explicat el president Talarn, per la qual cosa amb l’ajut de fins a 500.000 € per a tots els ajuntaments de la demarcació per ajudar a pagar els certificats d’eficiència energètica “volem que quan s’obrin les línies de subvenció per transformar energèticament els nostres municipis, ja tinguem el primer dels tràmits resolt”.

En paral·lel, i davant la possibilitat que els consells comarcals puguin quedar fora del repartiment de fons Next Generation per la falta de projectes d’abast comarcal, el Patronat de Promoció Econòmica habilitarà una segona línia de subvencions, dotada amb un màxim de 390.000 €, per ajudar a sufragar la redacció d’un projecte per comarca que tingui garanties d’optar als ajuts. Segons Joan Talarn, “volem estar preparats i que quan Europa i l’Estat obrin les convocatòries per als fons, els municipis de la nostra demarcació tinguem totes les eines a la mà per tal d’optar a rebre aquests diners amb les màximes garanties d’èxit”.

El vicepresident Jordi Latorre ha recordat que els eixos sobre els quals s’estan treballant els projectes tractors són una nova gestió forestal, l’energia, la digitalització i el turisme verd i intel·ligent, que permetran dotar el territori de tota la seva potencialitat. Latorre ha remarcat la necessitat de fer una gestió intel·ligent dels boscos, i ha anunciat la propera creació de l’Agència de l’Energia de les Terres de Lleida.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha recalcat que en les accions destinades a millorar l’eficiència energètica es preveu un increment important del percentatge de cofinançament europeu, que pot passar del 50% al 80-100% en determinats casos, sobretot en municipis de menys de 5.000 habitants, factor que afavoreix la majoria dels municipis de Lleida, Pirineu i Aran.