Ajuts i Subvencions

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

L’objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, d’ara en endavant el Patronat, amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d’ incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial

Més informació

2020 Resolució Convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP 251, de 30 de desembre de 2020 s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2020.

 1. EDICTE BOP Resolució Fires 20200 (30/12/2020)
 2. Modelatge justificació:
  • Compte justificactiu simplificat (.doc)  
  • Cartell publicitat (.doc)

2020 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP num. 203, de 21 d’octubre de 2020, s’ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, anualitat 2020.

La dotació d’aquest procés de selecció és de 128.000€ i romandrà oberta fins dimarts, 10 de novembre de 2020.

 1. Convocatòria 
 2. Bases reguladores 
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires 2020 
 4. Calendari Fires internacionals 2020
 5. Cartell Publicitari Fires 2020 
 6. Alta de tercers

2019 Resolució Convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP 228, de 26 de novembre de 2019, s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2019.

 1. EDICTE BOP Resolució Fires 2019 (26/11/19) 
 2. Modelatge justificació:
  • Compte justificactiu simplificat (.doc)  
  • Cartell publicitat (.doc

2019 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP num. 148 d’1 d’agost de 2019, s’ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, anualitat 2019
La dotació d’aquest procés de selecció és de 125.000€ i romandrà oberta fins dimecres, 21 d’agost de 2019.

 1. Convocatòria
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires 2019
 4. Cartell Fires internacionals 2019
 5. Alta de tercers 

2018 Resolució Convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP 100, 24 de maig de 2018, s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2018.

 1. Resolució convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional 
 2. Modelatge justificació:
  1. Compte justificactiu simplificat (.doc)
  2. Cartell publicitat (.doc)

2018 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP de data 5 de març de 2018, s’ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, anualitat 2018
La dotació d’aquest procés de selecció és de 150.000€ i romandrà oberta fins dimecres, 4 d’abril de 2018.

 1. Convocatòria 
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires 2018
 4. Cartell Fires internacionals 2018 
 5. Alta de tercers 

2017 Resolució Convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP 153, de 8 d’agost de 2017, s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2017.

 1. EDICTE BOP Resolució Fires 2017 (8-8-17)
 2. Modelatge justificació:
  1. Compte justificactiu simplificat (Doc)

2017 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

En el BOP de data 28 d’abril de 2017 s’ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, anualitat 2017.

La dotació d’aquest procés de selecció és de 150.000€ i romandrà oberta fins al dilluns 29 de maig de 2017.

1. Convocatòria
2. Bases reguladores
3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires 2017
4. Cartell fires internacionals 2017
5. Alta de tercers


tramits

Ajuts directes

L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic en la demarcació de Lleida.

Més informació

1. Tramitació de les subvencions directes

A – Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Bases reguladores de les subvencions

B – Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms

Normativa reguladora

C – Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts econòmics directes:

D.- Modelatge administratiu per justificar les accions de difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació en les actuacions subvencionades:

Declaració responsable sobre publicitat
Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida (PDF)


Pla estratègic de subvencions

Any 2019 – Pla estratègic de subvencions 


Subvencions per a la redacció de plans de Dinamització Econòmica als Ajuntaments de la demarcació de Lleida 2019

L’objectiu d’aquesta convocatòria de Plans de Dinamització Econòmica, es donar suport als municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació provincial de Lleida, que vulguin redactar un Pla de Dinamització Econòmica, per dotar-los d’un model econòmic competitiu i unes línies d’actuació amb mesures concretes, dins del seu àmbit territorial.

Més informació

2019: Convocatòria subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida.

En el BOP núm. 162, de 21 d’agost de 2020, s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida Anualitat 2019

 1. Edicte resolució convocatòria Plans de Dinamització Econòmica 
 2. Modelatge justificació: Compte justificactiu simplificat
 3. Declaració responsable publicitat 

2019: Convocatòria subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida.

En el BOP núm. 202, de 18 d’octubre de 2019, s’ha publicat la convocatòria de concessions de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida, de menys de 20.000 habitants.

La dotació d’aquest procés de selecció és de 60.000€ i romandrà oberta fins dijous, 7 de novembre de 2019. (20 dies naturals endemà publicació BOP)

 1. Convocatòria
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Plans Dinamització Econòmica 
 4. Model Canvas actuació 
 5. Alta de tercers

Subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L’objecte d’aquestes normes és  regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.

Més informació

El BOP núm.89 de 9 de maig de 2019 s’han publicat les normes reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. Redacció del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)

 1. Anunci BOP publicació Normes reguladores
 2. Modelatge sol·licitud