Forest 4 Local

Desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització de biomassa forestal per a ús tèrmic al Pirineu de Lleida.

L’objectiu d’aquesta operació és articular un sistema de gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida, per aconseguir augmentar la participació i distribució de biomassa forestal per a usos tèrmics en edificis i equipaments públics, en aquelles comarques amb un elevat pes específic de boscos de propietat de l’administració local.