Informe sobre els resultats de l’enquesta de la crisi de la Covid-19 a Lleida i la seva demarcació

La crisi econòmica provocada per l’emergència sanitària de la COVID-19 ha afectat a l’activitat de les empreses que han hagut d’adaptar-se a marxes forçades a la nova realitat. A Lleida i a la seva demarcació, l’impacte de la crisi està tenint importants efectes sobre el teixit empresarial en general i en els sectors del comerç i els serveis en particular, amb gran incertesa sobre la recuperació del seu volum d’activitat.

El propòsit d’aquest estudi és obtenir una diagnosi el més precisa possible dels efectes de la COVID-19 soferts per les empreses durant els primers mesos de la pandèmia, mitjançant les opinions dels seus directius i/o propietaris sobre la situació actual i de les expectatives de recuperació dels seus negocis.

El present informe s’ha realitzat mitjançant una mostra de 911 enquestats entre empresaris i autònoms ubicats a Lleida i a la seva província amb respostes obtingudes durant els mesos de juliol i agost de 2020.

Els enquestats mostren una elevada preocupació pel futur pròxim de les seves operacions i de la viabilitat del negoci, destacant amb una estimació més pessimista, els sectors relacionats amb el Turisme, l’Hosteleria i Restauració, però també l’Esport, Oci i Lleure. Per altra banda, els sectors de l’alimentació, agricultura i ramaderia, tot i que pateixen els efectes de la crisi esperen resistir millor pel fet de tractar-se de producció de primera necessitat pels ciutadans.

Els empresaris enquestats demanen ajudes directes per a la reconstrucció dels seus negocis. En concret, bonificacions fiscals o finançament mitjançant subvencions per atendre les seves obligacions de pagament més imminents, així com la introducció d’incentius per a digitalitzar l’empresa, la venda per Internet i el teletreball. La reducció o suspensió del pagament del lloguer dels negocis tancats per les mesures oficials tomades en la pandèmia o l’emissió d’una línia d’avals per a atendre les necessitats de liquiditat, són accions demandades que facilitessin a les pimes i autònoms la sortida de la crisi.

Si voleu consultar l’informe amb els resultats de l’enquesta ho podeu fer en el següent enllaç:

Informe Enquesta UdL 

 

Scroll to Top