La formació dels tècnics d’ens locals, una eina imprescindible en el camí de la transformació econòmica del conjunt del territori

L’anàlisi d’un cas pràctic de com construir un pla d’acció públic-privat amb impacte” ha estat la proposta formativa del  Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida per tancar el trimestre

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, continua la seva aposta per la formació dels tècnics d’ens locals com una eina imprescindible en el camí de la transformació econòmica del conjunt del territori.

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, tanca aquest primer semestre formatiu amb la sessió: “L’anàlisi d’un cas pràctic de com construir un pla d’acció públic-privat amb impacte”, adreçada  als tècnics dels ens locals, amb la finalitat d’analitzar quins són els canals de col·laboració publico-privada i conèixer eines, models i exemples d’accions, per tal d’anar dels reptes a l’acció coordinada amb diferents agents i tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori.

La consultora Cluster Development, consultora encarregada d’impartir aquesta formació, a la què un  total de 22 tècnics del món local  han seguit de manera virtual  les 4 hores d’aquest curs i han participat en l’elaboració d’un cas pràctic a partir d’un supòsit basat en el clúster tèxtil de Catalunya, han destacat la importància tant de saber concretar en què cal actuar, com de la implicació d’entitats i sector privat.

Scroll to Top