Activitats del mes September 2020

Primera sessió del Grup de Treball Dona i Empresa

30 Sep , 2020,

Tècnics del Patronat de Promoció Econòmica van assistir ahir a la primera sessió del Grup de Treball Dona i Empresa, en modalitat virtual. Una iniciativa per donar suport a la creació d’empreses creades per dones.

La finalitat del grup és promoure la igualtat en l’àmbit de consolidació i creixement de les empreses constituïdes per dones a Catalunya. I la seva composició respon a la voluntat de generar un “camp de proves” de possibles mesures per reduir la bretxa de gènere en l’emprenedoria i d’altra banda de generar sinergies i complicitats entre les entitats de la Xarxa Empren i del ecosistema amb un paper proactiu a favor del talent femení.

En aquest sentit el grup de treball estarà liderat pel personal del Servei d’Emprenedoria juntament amb:

– Personal d’altres Departaments i agències de la Generalitat relacionades amb l’emprenedoria i les polítiques de gènere.

– Personal d’entitats de la Xarxa Emprèn i d’altres programes d’emprenedoria de la Generalitat (que assessoren a persones emprenedores).

– Personal de les entitats de representació patronals i sindical (en la vessant de suport al treball autònom)

7a edició de les Jornades per l’Excel·lència a Esterri d’Àneu

16 Sep , 2020,
El dilluns passat vam rebre la visita de diferents representants que participaran a la 7a edició de les Jornades per l’Excel·lència, que tindrà lloc a Esterri d’Àneu els dies 2 i 3 d’octubre. 
Les jornades portaran com a títol “Un present responsable per un futur sostenible. El món després de la COVID-19”
Per a més informació, podeu visitar el seu lloc web: jornadesperalexcellencia.cat

Finalitzant les obres del Centre de Logística de Biomassa de Montellà i Martinet

10 Sep , 2020,

La Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Montellà i Martinet, estan finalitzant les obres del Centre de Logística de Biomassa dins el projecte Forest4Local del programa FEDER i que està cofinançat amb Fons UECat.

Licitació de la consolidació estructural de l’edifici de la Dalla de Vinaixa

2 Sep , 2020,
El projecte Ponent Actiu –liderat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació i que està finançat amb fons europeus FEDER – ha tret a licitació un projecte d’obres per fer la consolidació inicial de l’edifici de la Dalla (antic Centre Obrer Republicà), situat a la carretera de Tarragona,1 de Vinaixa. L’actuació es fa per evitar-ne el progressiu deteriorament que està patint degut a la deixadesa i el pas del temps. El projecte inclou el reforç i consolidació dels murs de pedra, brancals i arc dels tancaments i forjats existents, així com l’entorn de l’edifici. S’ha de deixar preparat l’edifici per a poder fer el cobriment i les obres interiors necessàries per a donar la utilitat final a l’edifici, en actuacions posteriors.

L’edifici, a dia d’avui, es troba en estat de ruïna. Hi ha dempeus les parets perimetrals de pedra, però amb zones despreses, i els forjats, formats per voltes de 4.35 metres cadascuna que se suporten en unes jàsseres formades per perfils metàl·lics assentats a la vegada a les parets perimetrals. L’edifici original estava format per planta baixa (parcialment soterrada) i planta pis.

La Dalla és un edifici noucentista de planta rectangular amb un semisoterrani amb accés a peu pla des del jardí interior i planta baixa amb accés directe des de la carretera de Tarragona. Les parets són de carreus de pedra de diverses mides, sense treballar i disposats en filades. Hi ha grans obertures a les façanes, algunes d’elles són arcades de peces ceràmiques i pedra. El sostre interior està mig enderrocat, fet de bigues metàl·liques i coberta d’encavallada de fusta i teula àrab que es va ensorrar l’any 1970. En origen l’edifici constava de dues plantes, a la inferior hi havia una sala de ball o teatre i al superior, un cafè, una biblioteca i una sala de lectura.

El temps per a l’execució del projecte serà de 5 mesos. El pressupost base de licitació és de  111.206,23 € sense IVA, que fan un total de 134.559,54 € amb l’IVA inclòs.

El projecte Ponent Actiu aposta per la consolidació d’un model de turisme sostenible i competitiu a les terres de Lleida a través de 58 projectes de municipis de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues, amb una despesa total que ascendeix a 3.836.103,47 €, amb el cofinançament del 50% dels fons FEDER, un 25% dels municipis beneficiats; i l’altre 25% de recursos propis.