Notícies

Convocatòria Horizon 2020

25 Sep , 2019,

Convocatòria 2019-2020 BiodivERsA sobre biodiversitat i canvi climàtic

Data límit propostes inicials: 05/11/2019

Data límit propostes finals: 10/04/2020