Participació en Xarxes

Arc Llatí

arco latino

És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (Diputacions i Consells Insulars espanyols, Províncies italianes i Departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. Representat pels presidents de les col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir oficialment com a Associació el juny de 2002 a Montpellier.

Un espai de cooperació entre col·lectivitats territorials en el qual es desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió econòmica i social dels territoris que el componen.

Aquesta cooperació és clau en el procés de reequilibri nord-sud d’Europa, tal com assenyala la Unió Europea en l’Estratègia Territorial Europea. Ens permet ser més competitius, més integrats socialment i respectuosos amb el nostre entorn natural i cultural, realitats i tradicions

L’Arc Llatí, a partir de les decisions de l’Assemblea general de Torí (20 de febrer de 2009), va reorganitzar l’estructura dels seus Grups de Treball que es dibuixen ara en 4 Comissions Temàtiques (CT’s) que treballen sobre les orientacions estratègiques de l’Associació segons el seu Pla estratègic.

Els principals objectius de l’associació són:

  • Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai Arc Llatí, incloent i mobilitzant els actors socio-econòmics, des de l’àmbit local al supramunicipal, aplicant conseqüentment el principi de subsidiarietat.
  • Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius del desenvolupament del territori.
  • Treballar projectes e iniciatives conjuntes
  • Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris enfront a les institucions comunitàries i nacionals.
  • Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i Est del Mediterrani.

Les Comissions temàtiques constitueixen elements neuràlgics del treball de la xarxa així com espai de treball i fòrum de trobades per als membres, permetent intercanvis d’informació i d’experiències i actuant com una força que estableix propostes per a l’acció de l’Associació.

Aquestes comissions són:

  • Comissió de Cohesió Social
  • Comissió de Cohesió Territorial
  • Comissió de Cohesió Econòmica
  • Comissió de Cooperació en el Mediterrani

 

Cada Comissió Temàtica, que és presidida per una administració sòcia de l’Arc Llatí, està oberta a la participació de tots els membres i organitza el seu treball al voltant dels àmbits d’interès prioritari per a tots els socis d’Arc Llatí i definits a partir del contingut del corresponent Pla Estratègic. Actualment la Diputació de Lleida ostenta la presidència de la CT de Cohesió Territorial

 

DESCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS I TERRITORIALITAT DEL PROJECTE

L’àmbit territorial de l’Associació Arc Llatí és el territori del sud d’Europa que comprèn els espais del litoral mediterrani d’Espanya, França i Itàlia, així com les zones d’interior adjacents.

Itàlia: Provincia di Alessandria, Mantova, Città Metropolitana di Napoli, Nuoro,Città metropolitana di Torino i Viterbo.

França: Conseil D.de l’Aude, Conseil D.des Bouches du Rhône, i Conseil D.des Pyrénées Orientales.

Espanya:    0.000Diputació de Girona, Granada, Jaen, Sevilla, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca

 

DESCRIPCIÓ

El grup d’Economia social i Solidària es troben a Catalunya

El dies 9 i 10 del mes de febrer de 2016 es dugué a terme la segona visita de camp del projecte Economia Social i Solidària a Lleida.

 

Reunió del Consell d’Administració de l’Arc Llatí a Barcelona

El Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Enric Mir i el director d’aquest ens, Joan Buchaca, van assistir al Consell d’Administració de l’Arc Llatí, que es reuní a Barcelona el passat 4 de març de 2016 i on es va aprovar la declaració política sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.

 

Arc Llatí en el Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals del Mediterrani de la Comissió Mediterrània de CGLU a Tànger.

Arc Llatí participà en el Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals del Mediterrani el passat 30 de novembre de 2016 a Tànger. Organitzat per la Comissió Mediterrània de CGLU, aquest fòrum es centrà en la diplomàcia territorial en el Mediterrani. La xarxa estarà representada per una delegació de socis entre els que es trobà la Diputació de Lleida, representada pel seu Patronat de Promoció Econòmica.

 

Arc Llatí a la conferència sobre Economia Social i Solidària a Toulouges

El passat 13 de desembre de 2016 es celebrà la conferència “Economia Social i Solidària: Solucions innovadores enfront de les problemàtiques de desenvolupament dels territoris mediterranis? »a la localitat francesa de Toulouges. L’esdeveniment va estar organitzat pel Departament dels Pirineus Orientals i comptà amb la col·laboració dels Departaments de l’Alta Còrsega i de l’Hérault, la CRESS Corsica, les Diputacions de Tarragona, Granada i Lleida i les Províncies de Mantova i Viterbo, de la xarxa Arc Llatí.

 

Visita el web Arcolatino.org

 

Euromontana

El dies 22 i 23 de febrer es va assitir a la trobada tècnica de treball “Territorio Circular, una alternativa de gestión de las zonas de montaña” que va tenir lloc a Terol convidats per part de l’associació EUROMONTANA i Diputacio de Terol, amb la finalitat de conforma un grup de treball de diferents entitats per tal trobar eines que ajuden al manteniment i a la generacio d’activitat economica en el medi rural de montanya, sota la concepcio de territori circular. Es volen aprofitar les oportunitats de finançament de les convocatòries de Fons Estructurals, Programes Comunitaris o línies d’ajuts especifiques que ofereix la Unió Europea en un ventall molt ampli d`àrees temàtiques.

 

A la vegada, aquesta trobada ens va donar l’oportunitat d’establir un primer contacte amb els representats d’EUROMONTANA, associació europea sense ànim de lucre, amb vocació internacional per a la cooperació i el desenvolupament dels territoris de muntanya, per valorar l’adhesió del Patronat de Promoció Economica a aquesta entitat, per afavorir el desenvolupament de les zones de muntanya del nostre territori, mitjançant l’accés a la informació i la participació en els projectes a desenvolupar per l’Associació, en el marc de les diferents convocatòries de programes europeus.

 

X European Mountain Convention
Mountains’ vulnerability to climate change: how can people and territories adapt and mitigate its effects

Del 3 al 5 d’octubre es va assistir a Bragança al desè congres Mountains 2016 un event internacional que te per objectiu promoure el desenvolupament sostenible dels territoris de montanya, mitjançant la ciencia, el coneixement i la innovació.

Mountains 2016 va ser  una oportunitat única per coneixer i compartir experiencies, aixi com establir posibles xarxes d’informació i col·laboració, per abordar conjuntament l’adaptació al canvi climàtic en les regions muntanyoses, tambe ens va permetre coneixer importants contribucions cientifiques per al desenvolupament sostenible de les muntanyes d’europa i de la resta del món.