Observatori de recursos endògens i demanda territorial Green&Circular Ponent

Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Objectius específics:

-Definir i validar una metodologia per a la quantificació i qualificació del potencial de matèria orgànica disponibles per a la generació de cadenes de valor de bio-productes.

-Definir i validar una metodologia per a la quantificació i qualificació del potencial de recursos per a la generació d’energies renovables.

-Elaborar un sistema d’informació geogràfic que reculli i defineixi els recursos identificats (tant per part de l’oferta com de la demanda).

-Quantificar la demanda potencial del territori amb relació als nous bio-productes, bio-energia i energia renovable.


Actuacions:

  1. Definició de la metodologia de quantificació i qualificació de recursos BIO (potencial de matèria orgànica)
  2. Validació de la metodologia de càlcul dels recursos BIO
  3. Definició de la metodologia de quantificació i qualificació dels recursos per al càlcul del potencial de generació d’energia elèctrica i tèrmica provinent de fonts d’energia renovables.
  4. Validació de la metodologia del càlcul del potencial de generació d’energia elèctrica i tèrmica provinent de fonts d’energia renovables
  5. Creació d’un sistema d’informació geogràfica dels recursos orgànics i del potencial de generació d’energies renovables a les terres de Ponent
  6. Quantificació territorial de la potencial demanda de bioproductes i bioenergia, i consum d’energia renovable
_