PECT Porcí de Lleida, la producció sostenible intel•ligent

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació de Lleida, estableix la producció intel•ligent i sostenible com a objectiu central per al sector porcí. D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Aquest objectiu general es concreta en els següents eixos estratègics:

• Innovar i desenvolupar tècniques d’alimentació animal, de producció i de maneig que optimitzin el consum dels recursos i redueixin l’impacte ambiental en origen.

• Avaluar les MDT(Millors Tècniques Disponibles) en les condicions del biosistema porcí de Lleida i transferir-les al sector.

• Millorar la sanitat de les explotacions, en tant que incideix de manera directa sobre els costos, la competitivitat, la qualitat de la producció i la imatge del sector.

• Millorar el tractament i la gestió dels purins des de una perspectiva integrada que va del disseny de les instal·lacions, els nutrients, i permeti ampliar l’abast del seu ús com a recurs fertilitzant.

• Impulsar l’aplicació sistemàtica de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, a la gestió de les explotacions porcines i adaptar-hi processos equivalents als mètodes de fabricació avançada.

La concreció d’aquests eixos estratègics és tradueix en les quatre operacions que configuren el PECT, a banda de la coordinació, com a projecte integral:

• PORCÍ-EFICIENT: Eficiència tècnica, econòmica i ambiental en la producció porcina.

• PORCÍ-SANITAT: Sistema de Registre de casos clínics en porcí i anàlisi de dades temporal i espacial.

• PORCÍ-TECNOLÒGIC; Innovació tecnològica en la producció de carn porcina per la futura societat del benestar: eficiència, sostenibilitat i transparència.

• PORCÍ-DEJECCIONS: Valorització en origen de les dejeccions de porcí: ús eficient i sostenible de la fracció líquida en els conreus de fruiters.

Aquest PECT té el suport i la participació de tots els agents del sector:

• Entitats sòcies: Universitat de Lleida, Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, Ajuntament d’Alcarràs i Grup de sanejament porcí.

• Entitats participants no beneficiàries: ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) i Patronat de Promoció Econòmica.

• Entitat representant: Diputació de Lleida.

El PECT Porcí de Lleida és una extraordinària eina estratègia per garantir els estàndards de qualitat i sostenibilitat d’un sector econòmic rellevant de la nostra demarcació.

Scroll to Top