POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA

En aquest cercador hi podeu trobar tota la informació recollida per la Diputació de Lleida en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les altres diputacions catalanes per a l’actualització del Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE).

Conté la informació del SIPAE (georeferenciada) que fa referència als polígons i les àrees industrials desenvolupades de la demarcació de Lleida, consistent en la compilació de dades urbanístiques, de serveis, d'activitats i d'infraestructures relatives als polígons d'activitat econòmica. Es consideren polígons d’activitat econòmica aquells amb una superfície superior a les 0,5 ha.

Les dades resultants de les cerques han estat proporcionades pels ajuntaments i us les podeu descarregar en format excel o visualitzar-se sobre el Sistema d’Informació Geogràfica (SITMUN). La informació s’anirà actualitzant conforme els ajuntaments vagin comunicant noves incorporacions de parcel·les o modificacions dels espais dels polígons.
vista

Cercador de polígons

Comarca:
Municipi:
Poligon:
Activitat:

Contacte:

• Ets una empresa? Necessites sòl industrial? Et podem ajudar?
• Ets un Ajuntament? Vols esmenar les dades contingudes en aquest cercador?
Contacta'ns

Cercador d'empreses

Comarca:
Municipi:
Poligon:
Sector d'activitat:
Activitat:
Nom Empresa:
Scroll to Top