Participació en Xarxes

Arc Llatí

arco latino

És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (Diputacions i Consells Insulars espanyols, Províncies italianes i Departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. Representat pels presidents de les col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir oficialment com a Associació el juny de 2002 a Montpellier.

Un espai de cooperació entre col·lectivitats territorials en el qual es desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió econòmica i social dels territoris que el componen.

Aquesta cooperació és clau en el procés de reequilibri nord-sud d’Europa, tal com assenyala la Unió Europea en l’Estratègia Territorial Europea. Ens permet ser més competitius, més integrats socialment i respectuosos amb el nostre entorn natural i cultural, realitats i tradicions

L’Arc Llatí, a partir de les decisions de l’Assemblea general de Torí (20 de febrer de 2009), va reorganitzar l’estructura dels seus Grups de Treball que es dibuixen ara en 4 Comissions Temàtiques (CT’s) que treballen sobre les orientacions estratègiques de l’Associació segons el seu Pla estratègic.

Els principals objectius de l’associació són:

  • Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai Arc Llatí, incloent i mobilitzant els actors socio-econòmics, des de l’àmbit local al supramunicipal, aplicant conseqüentment el principi de subsidiarietat.
  • Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius del desenvolupament del territori.
  • Treballar projectes e iniciatives conjuntes
  • Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris enfront a les institucions comunitàries i nacionals.
  • Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i Est del Mediterrani.

Les Comissions temàtiques constitueixen elements neuràlgics del treball de la xarxa així com espai de treball i fòrum de trobades per als membres, permetent intercanvis d’informació i d’experiències i actuant com una força que estableix propostes per a l’acció de l’Associació.

Aquestes comissions són:

  • Comissió de Cohesió Social
  • Comissió de Cohesió Territorial
  • Comissió de Cohesió Econòmica
  • Comissió de Cooperació en el Mediterrani

 

Cada Comissió Temàtica, que és presidida per una administració sòcia de l’Arc Llatí, està oberta a la participació de tots els membres i organitza el seu treball al voltant dels àmbits d’interès prioritari per a tots els socis d’Arc Llatí i definits a partir del contingut del corresponent Pla Estratègic. Actualment la Diputació de Lleida ostenta la presidència de la CT de Cohesió Territorial

Més informació: Arcolatino.org


Euromontana

Què és Euromontana?

Euromontana és l’associació multisectorial europea de cooperació i desenvolupament de territoris de muntanya. Abasta organitzacions regionals i nacionals de muntanya de tota la gran Europa, incloses agències de desenvolupament regionals, autoritats locals, organitzacions agrícoles, agències ambientals, organitzacions forestals i instituts de recerca.

Euromontana és l’associació multisectorial europea de cooperació i desenvolupament de territoris de muntanya. Abasta organitzacions regionals i nacionals de muntanya de tota la gran Europa, incloses agències de desenvolupament regionals, autoritats locals, organitzacions agrícoles, agències ambientals, organitzacions forestals i instituts de recerca.

Missió d’Euromontana

La missió d’Euromontana és promoure muntanyes vives, un desenvolupament integrat i sostenible i la qualitat de vida a les zones de muntanya.

Per aconseguir-ho, Euromontana facilita l’intercanvi d’informació i experiència entre aquestes àrees organitzant seminaris i conferències importants, realitzant i col·laborant en estudis, desenvolupant, gestionant i participant en projectes europeus i treballant amb les institucions europees en qüestions de muntanya.

Qui són els seus membres?

A més del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, hi formen part prop de 75 organitzacions de 20 països.

Les organitzacions són de naturalesa diversa: autoritats locals o regionals, organitzacions o cambres socioeconòmiques, agències ambientals, forestals o de desenvolupament, instituts de recerca, escoles, centres de formació …

Aquesta diversitat enriqueix la reflexió Euromontana sobre el desenvolupament sostenible de les zones de muntanya i l’intercanvi intens de la xarxa.

Descobriu els nostres membres per país al mapa següent o consulteu la llista de membres: https://www.euromontana.org/en/about-us/members-list/

Més informació: https://www.euromontana.org/

Scroll to Top