Ajuts i Subvencions

Subvencions directes

tramits

L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic en la demarcació de Lleida.

Més informació

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

fires_internacionals2016

L’objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, d’ara en endavant el Patronat, amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d’ incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial

Més informació

Subvencions per a actuacions destinades a la Gestió Sostenible de l’Energia

pactealcaldes

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia.

Més informació