App’s

App Aliments del territori i tu

L’excel·lent reputació agroalimentària de les terres de Lleida, fonamentada en la varietat i qualitat dels seus productes i en una diversitat culinària d’alt nivell, situa les comarques de Lleida com a centre de destinació gastronòmica preferent.

Aprofitant els avenços que ofereixen les noves tecnologies i les xarxes de comunicació global, la Diputació de Lleida incorpora una nova eina de difusió i promoció de productes de proximitat i producció artesana.

L’app “Aliments dAPP_alimentsel Territori i tu” té una doble funcionalitat. Per als productors, la possibilitat de donar a conèixer els seus productes amb una major presència a internet i al cercador d’empreses de la plataforma Reskyt. Per als ciutadans i visitants, la localització i ubicació de productes de qualitat i una informació àmplia i detallada de l’oferta agroalimentària de les nostres comarques.

Conjuntament a la necessitat de posar en valor el territori i l’activitat del seu sector primari, la ferma voluntat de la Diputació de Lleida se centra, bàsicament, en el foment del consum d’aliments de proximitat, el reconeixement a la feina de pagesos, productors i restauradors; i la contribució al desenvolupament rural, l’impuls de l’economia i la internacionalització de les comarques de Lleida.

 

App Guia de Fires de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran

 

 

Scroll to Top