{:ac}Ajuts per la redacció del PAESC{:}{:es}Ayudas para la redacción del PAESC{:}

{:ac}

Subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L’objecte d’aquestes normes és  regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.

El BOP núm.89 de 9 de maig de 2019 s’han publicat les normes reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. Redacció del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)

  1. Anunci BOP publicació Normes reguladores
  2. Modelatge sol·licitud 

 

{:}{:es}Subvenciones a Ayuntamientos de la demarcación de Lleida firmantes del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía. Redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC)

El objeto de estas normas es  regular el procedimiento para la concesión directa de ayudas a los ayuntamientos de la demarcación de Lleida firmantes del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, para la redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) y su presentación a la Oficina del Pacto de la Unión Europea.

En el BOP núm.89 de 9 de mayo de 2019 se han publicado las normas reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones directas a ayuntamientos de la demarcación de Lleida firmantes del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía. Redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC)

  1. Anuncio BOP publicación Normas reguladoras
  2. Modelaje solicitud 

 {:}

Scroll to Top