{:ac}Altres actuacions i jornades{:}{:es}Otras actuaciones y jornadas{:}

{:ac}

Visita de finalització dels projectes FEDER Eix1 2007-2013

Feder

Les tècniques responsables del projecte FEDER de la Diputació de Lleida han realitzat les visites de finalització d’obra pertinents a aquells indrets on s’ha otorgat un ajut per a la realització del mateix dins la línea FEDER Eix 1 2007-2013. S’han realitzat visites a :

Bell-lloc; Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica, entre setembre i octubre està prevista la inauguració.
Cervera; Construcció i posada en marxa del centre d’Empreses Innovadores de Cervera dins una xarxa CEEI, està previst finalitzar l’obra entre agost i setembre.
La Seu d’Urgell; Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), l’obra ja està totalment acabada .
Les Borges Blanques; construcció i posada enmarxa de centres d’Empreses Innovadores: Centre Empresarial BB, l’obra ja està molt avançada, tota la planta està finalitzada i ja hi ha 5 empreses interessades.
Pont de Suert; Creació del Centre d’Assessorament Empresariall i Promoció Econòmica, està previst l’inici de les obres cap al mes d’agost.
Solsona;Construcció i posada enmarxa d’una xarxa de Centres d’empreses Innovadores: Delegació de Solsona, ja tenen 3 ó 4 emprenedors interessats, inauguració prevista durant l’estiu.
Sort; Construcció i posada en marxa de Centres d’Empreses Innovadores:CEI Pallars Sobirà, està prevista la inauguració entre setembre i octubre.
Tàrrega; Centre d’Iniciatives empresariasl Innovadores, les obres estan pendents d’inicar.
Vielha; Construcció i posada en marxa d’una xarxa de Centres d’Empreses Innovadores: CEI Val d’Aran, estava prevista la inauguració pel mes de juny.

 

09 i 11/07/2012 – Jornada de formació europea

L’aula de formació del CEEI Lleida acollirà els tallers pràctics de formació els pròxims dies 9 i 11 de juliol. Amb l’objectiu de formar i ajudar específicament en la redacció d’una candidatura europea a les entitats locals de la demarcació de Lleida que tinguin una idea clara i madura de projecte i tinguin intenció de presentar-lo al programa Cultura de la Comissió Europea pel cofinançament europeu i al al programa LIFE+ de la Comissió Europea pel cofinançament europeu (Natura i biodiversitat; Política ambiental i Governança; Informació i Comunicació).

Programa Europeu Cultura
Programa Europeu LIFE+

12/06/2012 – Jornada Estratègia 2020

Fons Europeus

La sala d’actes de la Diputació de Lleida acull avui 12 de juny la jornada europea ‘Oportunitats de creixement. Oportunitats de finançament’, que presentara el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Pau Perdices. La jornada, organitzada pel Patronat de Promoció Econòmica i dirigida a càrregs electes d’ajuntaments i consells comarcals , anirà a càrrec d’Albert Sorrosal, expert clau en programes de Veïnatge de la Comissió Europea. La propera jornada es realitzarà a La Seu d’Urgell el proper 18 de juny.

Programa
Presentació

13/03/2012 – Jornada Oportunitats de Finançament Europeu en l’àmbit local

Fons Europeus

La sala d’actes de la Diputació de Lleida ha acollit aquest dilluns la jornada europea ‘Oportunitats de finançament europeu en l’àmbit local’, que ha estat presentada pel vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Pau Perdices.

La jornada, organitzada pel Patronat de Promoció Econòmica i dirigida a personal tècnic d’ajuntaments i consells comarcals , ha anat a càrrec d’Albert Sorrosal, expert clau en programes de Veïnatge de la Comissió Europea. En la seva intervenció, Sorrosal s’ha referit al nou període de programació 2014-2020, a fons estructurals i programes com el FEDER, i també ha fet un repàs als programes de finançament europeu per a ens locals, que continuen vigents en el marc del període actual (2007-2013).

Programa

Resolució 2ª convocatòria ajuts complementaris FEDER EIX-1 per al període 2007-2013

En data 11 d’octubre de 2011 han sortit publicades al BOP núm, 145 les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per al períodes 2007-2013, eix 1, es publica l’acord de la presidència del Patronat de Promoció Econòmica, 220/2011, de 20 de setembre, de concessió dels ajuts complementaris de la Diputació de Lleida.

Descarrega l’Edicte [ pdf ]

Segona convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Eix 1

En data 29 de març de 2010 han sortit publicades al DOGC núm, 5597 les bases que han de regir la segona convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Eix 1.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 28 d’abril

Descarrega l’Edicte [ pdf ]
Descarrega l’Ordre del DOGC [ pdf] {:}{:es}

Visita de finalización de los proyectos FEDER Eje 1 2007-2013

Feder

Las técnicas responsables del proyecto FEDER de la Diputación de Lleida han efectuado las visitas de finalización de obra pertinentes en aquellos lugares donde se ha otorgado una ayuda para la realización del proyecto dentro de la línea FEDER Eje 1 2007-2013. Se han realizado visitas a:

Bell-lloc: Incubadora de Empresas de Innovación Agrometalúrgica; la inauguración está prevista entre setiembre y octubre.
Cervera: Construcción y puesta en marcha del centro de Empresas Innovadoras de Cervera dentro de una red CEEI; está previsto que la obra finalice entre agosto y setiembre.
La Seu d’Urgell: Centro Empresarial y Tecnológico del Alto Pirineo (CETAP); la obra ya está totalmente acabada.
Les Borges Blanques: Construcción y puesta en marcha de centros de empresas innovadoras, Centro Empresarial BB; la obra ya está muy adelantada, toda la planta está finalizada y hay 5 empresas interesadas.
El Pont de Suert: Creación del Centro de Asesoramiento Empresarial y Promoción Económica; está previsto que las obras se inicien sobre el mes de agosto.
Solsona: Construcción y puesta en marcha de una red de Centros de Empresas Innovadoras, Delegación de Solsona; ya tienen 3 o 4 emprendedores interesados, y la inauguración está prevista para el verano.
Sort: Construcción y puesta en marcha de Centros de Empresas Innovadoras: CEI Pallars Sobirà; está previsto que se inauguren entre setiembre y octubre.
Tàrrega: Centro de Iniciativas Empresariales Innovadoras; el inicio de las obras está pendiente.
Vielha; Construcción y puesta en marcha de una red de Centros de Empresas Innovadoras: CEI Val d’Aran; la inauguración estaba prevista para el mes de junio.

 

09 y 11/07/2012 – Jornada de formación europea

• El aula de formación del CEEI Lleida acogerá los talleres prácticos de formación los próximos días 9 y 11 de julio. Tienen como objetivo formar y ayudar específicamente en la redacción de una candidatura europea a las entidades locales de la demarcación de Lleida que tengan una idea clara y madura de proyecto y pretendan presentarlo al programa Cultura de la Comisión Europea para la cofinanciación europea y al programa LIFE+ de la Comisión Europea para la cofinanciación europea (naturaleza y biodiversidad; política ambiental y gobernanza; información y comunicación).

Programa Europeo Cultura
Programa Europeo LIFE+

12/06/2012 – Jornada Estrategia 2020

Fons Europeus

La sala de actos de la Diputación de Lleida acoge hoy, 12 de junio, la jornada europea “Oportunidades de crecimiento. Oportunidades de financiación”, que presentará el vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, Pau Perdices. La jornada, organizada por el Patronato de Promoción Económica y dirigida a cargos electos de ayuntamientos y consejos comarcales, será conducida por Albert Sorrosal, experto clave en programas de vecindad de la Comisión Europea. La próxima jornada se realizará en La Seu d’Urgell el 18 de junio.

Programa
Presentación

13/03/2012 – Jornada oportunidades de financiación europea en el ámbito local

Fons Europeus

La sala de actos de la Diputación de Lleida ha acogido este lunes la jornada europea “Oportunidades de financiación europea en el ámbito local”, que ha sido presentada por el vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, Pau Perdices.

La jornada, organizada por el Patronato de Promoción Económica y dirigida a personal técnico de ayuntamientos y consejos comarcales, ha ido a cargo de Albert Sorrosal, experto clave en programas de vecindad de la Comisión Europea. En su intervención, Sorrosal se ha referido al nuevo periodo de programación 2014-2020, a fondos estructurales y a programas como el FEDER, y también ha hecho un repaso de los programas de financiación europea para entes locales que continúan vigentes en el marco del periodo actual (2007-2013).

Programa

Resolución 2ª convocatoria ayudas complementarias FEDER EJE-1 para el periodo 2007-2013

En fecha 11 de octubre de 2011, han salido publicadas en el BOP núm. 145 las bases reguladoras para seleccionar operaciones de los entes locales de la demarcación de Lleida susceptibles de ser cofinanciadas por el FEDER para el periodo 2007-2013. Se abre la convocatoria para periodos 2007-2013, eje 1; se publica el acuerdo de la presidencia del Patronato de Promoción Económica, 220/2011, de 20 de setiembre, de concesión de las ayudas complementarias de la Diputación de Lleida.

Descarga el edicto [ pdf ]

Segunda convocatoria para presentar solicitudes de operaciones de los entes locales de la demarcación de Lleida susceptibles de ser cofinanciadas por el FEDER Eje 1

En fecha 29 de marzo de 2010, han salido publicadas en el DOGC núm. 5597 las bases que han de regir la segunda convocatoria para presentar solicitudes de operaciones de los entes locales de la demarcación de Lleida susceptibles de ser cofinanciadas por el FEDER Eje 1.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo día 28 de abril.

Descarga el edicto [ pdf ]
Descarga la orden del DOGC [ pdf] {:}

Desplaça cap amunt