Joan Talarn visita les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig

L’actuació està inclosa en el projecte Ponent Actiu del Patronat de Promoció Econòmica. Té un import d’adjudicació de 216.049,83€ i està cofinançada per la Diputació de Lleida i per l’Ajuntament de Bellpuig amb fons FEDER.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat aquest dimarts les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig, una actuació inclosa en el projecte Ponent Actiu de consolidació d’un model de turisme sostenible i competitiu a les terres de Lleida i que suposa un nou atractiu turístic per a la Vall del Corb. El projecte ha estat cofinançat amb fons FEDER, l’Ajuntament de Bellpuig i la Diputació de Lleida, amb un import d’adjudicació de 216.049,83€.

Talarn ha estat acompanyat del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert; l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte; el president del Consell Comarcal de l’Urgell, Gerard Balcells; i el vicepresident del Consell Comarcal, Xavi Freixes.

El molí d’origen medieval es compon principalment d’una torre rectangular de dimensions considerables, bastida amb carreus ben tallats i pedres cantoneres als angles, tots disposats en filades regulars. A partir de la primera planta, des de l’exterior es pot apreciar que fou molt modificat en època moderna i contemporània. En alçat presenta soterrani, planta baixa i tres plantes superiors, o sigui que recull un total de 5 nivells de circulació. Els dos cossos, de paredat de pedra per l’exterior, tenen cobertes de fusta acabades amb teula.

Cal remarcar que la vila de Bellpuig posseeix un conjunt patrimonial arquitectònic i arqueològic de gran valor i molt rellevant pel que fa a la ruta que antigament feia l’aigua en aquestes contrades. Segles enrere, Bellpuig formava part de la ruta dels mercaders, on hi havia dispersats molins fariners per la vall del Corb, que aprofitaven la força de l’aigua per moldre el blat.

El Molí de Bellpuig és el que millor ha preservat l’aspecte de fortificació i els sistemes defensius originals, basats en espitlleres i matacans, envers a d’altres de la mateixa tipologia.

Les actuacions que s’hi han dut a terme han consistit en la consolidació estructural del molí vell i la incorporació dels elements necessaris per a la seva posada en ús, com ara els forjats, la formació d’escales d’accés entre diferents nivells i d’un bany d’accés públic, les obertures i la dotació dels serveis d’electricitat, llum, etc.

Joan Talarn ha destacat que l’actuació al Molí Vell de Bellpuig es fonamenta en “la preservació del patrimoni singular dels nostres municipis” amb la voluntat que formin part dels actius dels pobles per tal de captar visitants, motiu pel qual el programa es diu Ponent Actiu.

El president ha posat l’accent en el fet que aquest projecte va més enllà del municipi de Bellpuig i és un projecte de futur, en l’àmbit turístic, econòmic i de dinamització del territori, que serveixi per explicar una important ruta que existia a la Vall del Corb, la ruta dels mercaders, que, com ha quedat dit abans, comptava amb tot un seguit de molins fariners que aprofitaven la força de l’aigua per moldre el blat. Així, ha reiterat que aquest “és un projecte important que permet recuperar patrimoni i un camí mitjançant el qual podem explicar la nostra història a les noves generacions”.

Per la seva part, Jordi Estiarte ha puntualitzat que aquest molí s’havia deteriorat durant els anys i, “gràcies als fons de la Diputació de Lleida i els fons FEDER, s’ha pogut portar a terme aquesta segona fase de la restauració”. Així, l’alcalde ha explicat que “l’objectiu és integrar el molí en un futur projecte d’interpretació de l’ús de l’aigua a l’Urgell abans de l’arribada del canal i, a la vegada, en un projecte de ruta turística de la Vall del Corb, des d’un punt de vista natural i geopolític”.

També es treballa amb la idea d’incloure una reconstrucció de com funcionava el molí medieval en format virtual, gràcies a la cessió de material gràfic i el contacte amb l’última família de moliners que va viure en aquest indret. Estiarte ha explicat que “vam poder entrevistar la molinera d’aquella època, fet que ens permetrà fer una història de vida i omplir de contingut el molí”.

Desplaça cap amunt