Jornades

Jornada de Formació 6 de novembre 2012

Programa de la jornada [pdf]

2a edició Curs FEDER

La complexitat en la gestió dels projectes cofinançats pels fons FEDER, aconsella posar en marxa mecanismes que responguin més directament a la problemàtica específica de cada beneficiari, en el compliment de les complexes normes.

FEDER

Amb aquesta finalitat, la Diputació de Lleida organitza, per segon cop, aquestes sessions informatives i formatives dirigides als beneficiaris de projectes FEDER.
D’aquesta manera es pretén minimitzar la possibilitat de que en el moment de la justificació es produeixin minoracions econòmiques com a conseqüència de l’ incompliment d’alguna normativa o d’una gestió deficient.
I al mateix temps, poder aprofitar per a clarificar tots aquells aspectes que suscitin qualsevol tipus de dubte.
Un altre dels objectius d’aquesta jornada, és que el personal tècnic de les diferents institucions presents puguin exposar dubtes i compartir experiències entre ells, creant una mena de “feed-back”, que sens dubte els ajudarà en la seva tasca.
En aquest aspecte, NOVOTEC, dona suport a la Diputació de Lleida impartint aquesta seminari formatiu.

Jornada de formació 14 i 15 d’abril 2011

Programa de la jornada [pdf]

Feder

La complexitat de les instruccions de referència existents, així com les dificultats derivades d’una adequada comprensió de la reglamentació comunitària d’aplicació per part dels ens locals en molts casos poc habituats a la gestió de fons europeus, aconsellen posar en marxa altres mecanismes complementaris i addicionals a la remissió a manuals i instruccions, que responguin més directament a la problemàtica específica de cada ens beneficiari en el compliment de les complexes normes de gestió de FEDER.

En aquest sentit, des de la Diputació de Lleida es considera adient preparar Jornades formatives vinculades a la gestió i seguiment dels projectes cofinançats pel FEDER en el tram local de l’Eix 1 del Programa Operatiu (PO) FEDER Catalunya 2007-2013.

El curs va tenir lloc els passats dies 14 i 15 d’abril de 2011 el Patronat com a òrgan gestor del programa FEDER de Diputació de Lleida va organitzar el curs; “Gestión y seguimiento de los proyectos cofinanciados por el FEDER” dirigit als tècnics encarregats de supervisar els projectes.
Amb l’objectiu de proporcionar els coneixements necessaris per garantir una correcta execució (tècnica i financera) del projectes subvencionats.

Els organismes beneficiaris d’aquest curs han estat el propi Patronat, el departament d’intervenció de la Diputació de Lleida, diversos ajuntaments de la província, consells comarcals, el Centre Tecnològic i forestal de Catañunya, el Parc Científic, l’Institut Municipal d’Informàticai la DGAL.

Jornada presentació FEDER Eix1 – Lleida

Programa de la jornada [pdf] i la presentació [ppt]

Cicle de Conferències

Els alcaldes i directius d’organismes locals estan convocats a una sessió informativa per assessorar els projectes ha presentar en la propera convocatoria de Projectes Europeus que compta amb un pressupost total de 8 milions d’euros cofinançats per la Unió Europea (50%), la Diputació de Lleida (25%) i els propis municipis (25%).

El Patronat de Promoció Econòmica, com a cofinançador i cogestor dels fons FEDER, organitza una jornada informativa dirigida als possibles beneficiaris de Fons Europeus de Desenvolupament Regional de l’Eix 1 el dia 22 de desembre a les 9:30h a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida.

Aquesta convocatòria, publicada al DOGC el passat 18 de desembre, comptarà amb la presencia del Diputat Sr. Josep Presseguer, el Director del Patronat Sr. Gerard Guiu i el Subdirector General de Cooperació Local de Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Cots.

En aquesta convocatòria es preveu assignar 8 milions d’euros per a projectes ubicats en tota la demarcació de Lleida, quatre dels quals procedeixen de la Unió Europea, 2 de la Diputació de Lleida i la resta dels ens locals .

La Diputacióde Lleida, a traves el Patronat de Promoció Econòmica, disposa d’un servei tècnic per assessorar i acompanyar els ajuntaments i altres entitats locals lleidatanes que es vulguin acollir a aquests fons.

Està prevista una segona convocatòria abans del 2013 on s’adjudicaran dos milions d’euros més. És a dir, que pel període 2007-2013 s’haurà destinat a les comarques de Lleida un total de 10 milions per aquest tipus de projectes. La xifra total a Catalunya és de més de 41 milions.

Lleida, 19 de desembre de 2008

Desplaça cap amunt