La Diputació comença la restauració del molí vell de Bellpuig, un nou atractiu turístic per la Vall del Corb

Aquest mes de desembre ha començat la Restauració del Molí Vell de Bellpuig, en aquesta 2a fase es faran actuacions de consolidació estructural en aquest molí d’origen medieval construït en el segle XIII. En el cas de Bellpuig, l’antic senyor, el duc de Sessa, per concessió reial de Pere el Cerimoniós, va poder desviar les aigües del Riu Corb i va fer construir diversos molins.

L’actuació consisteix en:

  • Restauració de les façanes
  • Actuacions a l’interior de l’edifici
  • Donar-li sentit al conjunt.

El molí d’origen medieval es compon principalment d’una torre rectangular de dimensions considerables, bastida amb carreus ben tallats i pedres cantoneres als angles, tots disposats en filades regulars. A partir de la primera planta, des de l’exterior es pot apreciar que fou molt modificat en època moderna i contemporània. En alçat presenta soterrani, planta baixa i tres plantes superiors, o sigui que recull un total de 5 nivells de circulació. Els dos cossos, de paredat de pedra per l’exterior, tenen cobertes de fusta acabades amb teula.

La vila de Bellpuig posseeix un conjunt patrimonial arquitectònic i arqueològic de gran valor i molt rellevant pel que fa a la ruta que antigament feia l’aigua en aquestes contrades. Segles endarrere, Bellpuig formava part de la ruta dels mercaders, on hi havia dispersats molins fariners per la vall del Corb, que aprofitaven la força de l’aigua per moldre el blat.

El temps per a l’execució del projecte és de 7 mesos. L’import d’adjudicació és de 216.049,83€.

La recuperació del Molí Vell i la reutilització d’aquest espais servirà per divulgar i donar reconeixement tant a nivell local com provincial d’aquest bé històric.

Aquesta actuació es troba cofinançada per fons FEDER, per la Diputació i per l’ajuntament de Bellpuig, dins del projecte Ponent Actiu.

Desplaça cap amunt