La Diputació de Lleida aposta per projectes que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni

El Patronat de Promoció Econòmica ha atorgat enguany 846.392,74 € a diverses actuacions al territori que tenen com a objectiu reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2

La Diputació de Lleida, mitjançant del Patronat de Promoció Econòmica, ha atorgat l’any 2020 subvencions per valor de 846.392,74€ en el marc de les “Normes reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni”, publicades al BOP, núm. 62, de 28 de març de 2018.

L’objectiu de les actuacions és reformar les instal·lacions municipals d’enllumenat, il·luminació i senyalització existents amb la finalitat de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

Aquestes actuacions permetran reduir el consum d’energia elèctrica de les instal·lacions reformades en, almenys, un 30%, així com regular els nivells d’il·luminació segons els diferents horaris nocturns i tipus de via, adaptant-se a les necessitats dels ciutadans.

En total, entre els anys 2019 i 2020, s’han atorgat subvencions a 44 ajuntaments i 4 consells comarcals, el que representa aquestes 58 actuacions, de les quals:

  • 49 corresponen a la mesura 6: “Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior”.
  • 5 corresponen a la mesura 11: “Instal·lacions per a l’ús tèrmic de la biomassa”.
  • 3 corresponen a la mesura 1: “Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis municipals existents”.
  • 1 correspon a la mesura 15: “Instal·lacions fotovoltaiques”.

Aquest import, sumat a les subvencions atorgades durant l’any 2019, pel mateix concepte (que va ser de 2.432.974,96 €) sumen un total de 3.279.367,70 €.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha volgut destacar al respecte que “des de la Diputació continuem treballant perquè el territori i els ajuntaments segueixin implementant l’agenda 2030, lluitant contra l’emergència del canvi climàtic, la neutralitat carbònica i el benestar de les persones, pensant en el futur dels nostres fills”.

L’import dels ajuts correspon al 25% de la despesa elegible de les actuacions aprovades mitjançant el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del “Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020”, gestionat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía).

Amb aquesta actuació, la Diputació de Lleida reforça la lluita contra el canvi climàtic, en la qual té dos clars referents: el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Tal com estableix el reial decret 616/2017, de 16 de juny, el termini d’execució de les actuacions és de 30 mesos a partir de la seva aprovació per l’IDAE, fet que comporta que a partir del proper mes de juny de 2021 hauran d’estar finalitzades les actuacions corresponents a les primeres subvencions atorgades.

Scroll to Top