La Diputació de Lleida finalitza la restauració del Castell de Sarroca

Aquest monument està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Una actuació inclosa en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica “Paisatges de Ponent”, cofinançada per la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Sarroca i fons FEDER, amb un import d’adjudicació de 77.091,45€.

La Diputació de Lleida ha finalitzat les obres de la restauració del Castell de Sarroca, monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Les actuacions dutes a terme estan incloses en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica “Paisatges de Ponent”, amb un import d’adjudicació de 77.091,45€, cofinançada per la Diputació de Lleida, l’ajuntament de Sarroca i fons FEDER.
La intervenció en aquesta actuació s’ha centrat en operacions menors de consolidació i neteja que tenen com objectiu la preservació del monument per evitar-ne una major degradació del Castell.
Les actuacions han consistit en treballs de consolidació de la cara est del turó, on la roca es troba en situació de voladís i s’ha hagut d’estintolar. També, a la part superior del turó s’ha fet una primera neteja, seguint les instruccions de l’informe arqueològic corresponent.

Història:
El castell es col·loca sobre una roca de gres. Una roca que podria semblar tallada pel costat est del castell per fer-hi un fossar. Presideix la Vall Major, que destaca per la seva amplitud en arribar al poble per la banda de Lleida. El Castell de Sarroca s’identifica dins el tipus ‘roquer’, ja que forma part del mateix turó que li dóna l’emplaçament. En aquest sentit en alguns punts es confon allò construït respecte la roca que li fa de fonament.

Desplaça cap amunt