La Diputació de Lleida inicia la recuperació i senyalització de l’àmbit de la vil·la romana del Tossal del Moro a Corbins

L’actuació està inclosa en el projecte “Paisatges de Ponent”, amb un import d’adjudicació de 22.634,26 €, i cofinançat amb fons FEDER, per part de la Diputació de Lleida i de l’Ajuntament de Corbins

Aquest mes de març ha tingut lloc l’acta de comprovació del replanteig del projecte de recuperació i senyalització de les restes arqueològiques de l’antiga vil·la romana del Tossal del Moro a Corbins, dins del projecte “Paisatges de Ponent”, amb un import d’adjudicació és de 22.634,26 €, i cofinançat amb fons FEDER, per part de la Diputació de Lleida i de l’Ajuntament de Corbins.

En l’actualitat, l’espai està envaït per la vegetació pròpia de l’entorn i amb una tanca perimetral en mal estat de conservació. El rètols informatius han estat malmesos per l’acció de la meteorologia i no se’n pot apreciar el contingut.

L’objectiu principal de l’actuació és la recuperació de l’espai de visita amb una nova tanca per delimitar el jaciment, la reparació i creació de nous elements senyalitzadors, la recol·locació d’uns elements de mobiliari urbà i l’eliminació superficial de la vegetació que fa que no es puguin apreciar les restes arqueològiques de l’antiga vil·la romana del Tossal del Moro de Corbins. Finalment, i mentre durin les obres, caldrà fer el seguiment arqueològic de tot el procés.

La vil·la del Tossal del Moro és un establiment rural romà format per un conjunt d’edificacions i instal·lacions d’us agrícola, residencial i funerari. El sector descobert i parcialment excavat fins al moment se situa en la vessant d’una elevació que perllonga el turó sobre el qual se situa el poble de Corbins.

Les obres a realitzar consisteixen de forma general en:
 Neteja i esbrossada de la zona de treball amb biocides.
 Replanteig i col·locació de senyalística nova.
 Trasllat i recol·locació del mobiliari existent a la zona.
 Instal·lació de nova tanca de fusta.
 Pavimentació de la zona d’accés.

El conjunt del Tossal del Moro aporta dades molt interessants per conèixer les formes i els principis que inspiraren la planificació del territori d’Ilerda. La complexitat i entitat de les seves construccions i infraestructures, i la coexistència dels aspectes materials (els edificis rústics) i simbòlics (el mausoleu i la necròpolis) són un exemple perfecte dels processos que confluïen en la formació del paisatge suburbà d’una ciutat romana.

Desplaça cap amunt