La Diputació de Lleida inicia les obres de millora de la zona lacustre de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Es tracta d’una actuació cofinançada per fons FEDER, per la Diputació de Lleida i pel Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, dins del projecte Ponent Actiu, i amb un import d’adjudicació de 65.859,92 €

Aquest mes de març s’ha fet l’acte de replanteig a l’estany d’Ivars i Vila-sana de millora de la zona lacustre per afavorir el poblament faunístic i l’adequació d’una bassa temporal per afavorir la diversitat biològica. Es tracta d’una actuació cofinançada per fons FEDER, per la Diputació de Lleida i pel Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, dins del projecte Ponent Actiu. El termini d’execució de les obres és de tres mesos, i l’import d’adjudicació és de 65.859,92 €.

Aquest projecte de millora de la zona lacustre pretén afavorir el poblament faunístic.

Les actuacions que s’hi faran són:

  • Instal·lació de tanca de la zona sud del canyissar de depuració i una zona en sec de la parcel·la contigua per a control i maneig dels cavalls.
  • Millora i reparació de les canalitzacions existents.
  • Bassa temporal d’amfibis.

D’acord amb les experiències existents de gestió de part de la vegetació aquàtica de diverses zones humides, es planeja la delimitació d’una part del canyissar de depuració de l’estany, on es promourà la pastura a través de cavalls de la Camarga.

La tanca delimitarà la superfície compresa dins de la zona sud del canyissar de depuració i una zona en sec de la parcel·la contigua per a control i maneig dels cavalls.

A les basses temporals trobem una varietat de fauna que va des d’organismes microscòpics fins a vertebrats. En una parcel·la agrícola gestionada pel consorci situada al costat del canyissar de depuració, s’adequarà una zona per crear una bassa temporal. L’actuació consistirà en realitzar uns moviments de terra d’excavació per ubicar-hi una bassa d’un màxim de 40 cm de profunditat, en una superfície aproximada de 1.020 m2 i la instal·lació d’una canalització per l’aportació d’aigua. També s’aprofitarà aquesta actuació per millorar i substituir una part d’una canalització en mal estat.

Situat als termes municipals d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, a la comarca del Pla d’Urgell, l’estany és una zona humida de recent recuperació després que fos dessecada l’any 1951. La superfície de làmina d’aigua és de 126 hectàrees i ha esdevingut en poc temps una destacada zona humida de l’interior del país, especialment d’interès per l’avifauna, passant de les 112 espècies detectades l’any 2004 fins a les 261 que s’han observat en l’actualitat.

Desplaça cap amunt