La FUE (Finestreta Única Empresarial), una bona opció empresarial

La Finestreta Única Empresarial és un espai virtual des d’on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l’administració responsable.

L’objectiu bàsic de la FUE és millorar la relació de les empreses, els emprenedors i els intermediaris amb l’administració, per la qual cosa implica tres administracions: • L’administració estatal, com a responsable dels tràmits de constitució de les empreses. • La Generalitat, administració competent sobre els tràmits de legalització de l’activitat. • L’administració local, amb els tràmits municipals sobre la ubicació d’empreses i el seu establiment.

Vertebrar qualsevol projecte com la FUE, que pretengui facilitar la gestió administrativa de l’empresa, és realment complex per raó de les nombroses lleis i regulacions sectorials implicades, per la qual cosa ha tingut dos plans d’implantació: el primer, de 2011 a 2014, i el segon, de 2015 a 2017. El gràfic de la capçalera de l’article és la millor manera com podem resumir-vos aquests sis anys de feina.

El nou plantejament en la relació entre l’Administració i les empreses i els ciutadans té les característiques següents: • Integració de serveis i tramitació unificada: Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida. • Multiadministració Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit. • Multicanalitat Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic. • Estandarització La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions. • Celeritat i eficiència Fomenta la resolució immediata. • En xarxa Empra un model col•laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col•laboració amb les unitats competents dels tràmits.

Avui tenim noves plataformes tecnològiques i seguim cercant noves formes de tramitar com més senzilles millor per a les empreses, però que la major part dels ajuntaments de Catalunya ja siguin FUE és un fet molt rellevant que ens permet donar un servei integral. El compromís de l’administració catalana amb el dia a dia del teixit empresarial ens hi obliga.

La FUE està participant al programa europeu Interreg – Purecosmos, ha rebut la certificació de bones pràctiques de l’European Institute of Public Administration (EIPA) i ha estat finalista al premis EPSA 2017.

El portal electrònic de la FUE on podeu fer tots els tràmits és www.canalempresa.gencat.cat

Fes els tràmits quan i des d’on tu vulguis…

Desplaça cap amunt