Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Impuls per a la transformació del model econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari

Cadenes de valor agroalimentàries

Transformació intel·ligent

Transformació justa

Actualitat

Altres PECTs coordinats per la Diputació de Lleida

_