Capacitat transformadora del PECT

El PECT AgroBioFood Ponent està específicament dissenyat per tal de consolidar i reforçar un sistema d’innovació territorial altament especialitzat que implica un canvi en les pràctiques actuals del territori amb relació al model d’innovació i que millorarà l’eficàcia de les intervencions públiques en relació amb els problemes socioeconòmics de l’àmbit territorial de Ponent.

La Figura mostra gràficament aquest canvi de paradigma. Les pràctiques habituals del territori continuen aplicant processos d’innovació lineal, vinculats a desenvolupament tecnològics sectorials, que donen resposta a problemes o reptes específics, identificats normalment. Aquest model, necessari també per millorar la competitivitat dels sectors estratègics del territori, disposa d’instruments específics de suport, com és el cas de les convocatòries Cupons a la innovació, Nuclis d’R+D empresarial, Grups Operatius, etc. La capacitat transformadora d’aquestes innovacions queda limitada sinó es contextualitza en un procés de resposta col·lectiva a un repte territorial. En la visió plantejada pel PECT, els dos models es retro alimenten: per una banda, les innovacions tecnològiques sectorials maximitzen el seu impacte mitjançant la identificació de la seva contribució al repte prioritari del territori, i per l’altra, el procés d’innovació sistèmica permetrà desenvolupar noves innovacions tecnològiques, potser no identificades des d’una perspectiva exclusivament sectorial.

Figura: Capacitat de transformació del model d’innovació a través del PECT AgroBioFood Ponent

_