Àmbit territorial del PECT

El territori objecte d’aquest PECT s’emmarca al sud de la demarcació de Lleida i engloba les sis comarques de l’àmbit de Ponent o terres de Lleida: el Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Segarra.

Engloba els 149 municipis d’aquest territori, el qual es conforma com la plana més extensa de Catalunya, amb una extensió de 5.585,95 km2, ocupa el 18% de la superfície del país i té una població total de 361.922 habitants.

Es tracta en general, d’un territori molt rural, relativament poc modificat per la urbanització i la indústria, on la població s’ha concentrat a les principals capitals comarcals i pobles grans.

_