PECT AgroBioFood Ponent

Impuls per la transformació del model econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari

El PECT AgroBioFood Ponent és un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació oberta, col·laborativa i altament especialitzada a les terres de Ponent.

L’estructura es construeix sobre una sòlida i contrastada base metodològica, desenvolupada i validada a escala local a través de la iniciativa Biolab.Ponent, que implica un especial protagonisme de les administracions locals, i està orientada a impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap un model d’economia verda, en concret afavorint el desenvolupament dels dos àmbits d’especialització sectorial amb més potencial transformador amb relació als actius del territori:

  • La producció de bio-materials, bio-carburants i bio-energia.
  • L’impuls d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica.

Ambdós àmbits d’especialització estan vinculats directament, al sector de l’energia, la química i els recursos, i indirectament, al sector de les indústries alimentàries, en els dos casos, àmbits sectorials líders de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

El projecte, amb les seves operacions i actuacions, és determinant per a l’assoliment dels objectius de l’estratègia territorial de creixement. Aquesta estratègia, impulsada per la Diputació de Lleida, ha estat elaborada a partir de la identificació d’un repte prioritari per al territori: la necessitat de transformar el model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda.

_