Coordinació del PECT AgroBioFood Ponent

Diputació de Lleida

Objectius específics:

  • Assegurar que els objectius del PECT s’assoleixen de forma adequada, a través del seguiment, gestió, coordinació i avaluació de les diferents operacions, tant des del vessant tècnic com econòmic.
  • Complir en la forma i termini requerits amb les responsabilitats i obligacions derivades del Conveni de Participació.
  • Assegurar el funcionament àgil i fluid de la governança del PECT, amb una comunicació estable amb els socis i actuant com interlocutor amb la DGAL.
  • Establir el Comitè estratègic de l’estructura territorial d’innovació vinculada al PECT i articular el seu model de governança.


Actuacions:

  1. Coordinació, governança i comunicació PECT
  2. Model Governança post PECT
_