Plant Health Innovation Hub

IRTA

Creació d’un Innovation Hub en sanitat vegetal per a la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari

Objectius específics:

  • Posada en marxa d’un “Plant Health Innovation Hub” (1) (PHIH) a Lleida que permeti l’especialització de les Terres de Lleida en sanitat vegetal mitjançant la generació de coneixement i la innovació oberta i participativa, així com la coordinació i visualització de l’activitat a Catalunya.


Actuacions:

  1. Adaptació i posada en marxa de les estructures pel Plant Health Innovation Hub
  2. Punt forma’t i informat
  3. Punt de diagnosi i control

_