Repte, Eixos Prioritaris i Objectius Estratègics

Repte prioritari: transformar el model econòmic actual cap al model d’economia verda

Només transformant el model de producció i consum actual es podran capturar els potencials beneficis socials, econòmics i ambientals d’aquesta oportunitat, capitalitzant els recursos endògens del territori i afavorint el desenvolupament de respostes efectives a les problemàtiques socioeconòmiques del territori.

Objectius estratègics

  • Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
  • Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model: energia, química i recursos i indústries culturals i basades en l’experiència.
  • Impulsar un model gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
  • Reduir la dependència del territori de recursos no renovables.
  • Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Eixos prioritaris

  1. Impulsar la innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació.
  2. Impulsar la demanda pública i privada de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.
  3. Afavorir el desenvolupament de models de negoci sostenibles.
  4. Afavorir el desenvolupament territorial equilibrat del model.
  5. Impulsar el capital social i el capital humà.

_