BIO-HUBLAB

Ajuntament d’Alcarràs

Espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada al desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible com a vector d’especialització territorial competitiva

Objectius específics:

-Habilitació de l’espai físic i virtual BIO-HubLab per a la innovació oberta en bio-materials, bio-carburants i bio-energia.

-Disseny i posada en funcionament dels programes de descoberta emprenedora, co-generació d’idees i solucions innovadores i acceleració de la innovació en bio-materials, bio-carburants i bio-energia.


Actuacions:

  1. Espai BIO-HubLab
  2. Programa BIO-HubLab per la Descoberta emprenedora
  3. Programa BIO-HubLab per a la Co-generació d’idees i solucions innovadores
  4. Programa BIO-HubLab d’acceleració d’startups d’impacte

_