ENERGY-HUBLAB

Ajuntament de Balaguer

Espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada al desenvolupament de l’eficiència energètica i les energies renovables com a vector d’especialització territorial competitiva

Objectius específics:

-Habilitació de l’espai físic i virtual Energy-HubLab per a la innovació oberta en el sector de les energies renovables i l’eficiència energètica.

-Disseny i posada en funcionament dels programes de descoberta emprenedora, cogeneració d’idees i solucions innovadores i acceleració de la innovació en energies renovables i eficiència energètica.


Actuacions:

  1. Espai Energy-HubLab
  2. Programa Energy-HubLab per la Descoberta emprenedora
  3. Programa Energy-HubLab per a la Co-generació d’idees i solucions innovadores
  4. Programa Energy-HubLab d’acceleració d’startups d’impacte

_