Presentació

Presentació

Història del Patronat

La Diputació de Lleida és una institució supramunicipal que té la seva raó de ser en els ajuntaments i, per tant, en tots els lleidatans. Presidida des de l’any 2019 per Joan Talarn i Gilabert, la corporació s’ha significat per l’exercici d’un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida. L’acció de govern se centra en el desplegament de polítiques en favor del desenvolupament integral del territori i, en especial atenció, als serveis i les accions que enforteixen la comunitat. L’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació per tal de portar a terme bona part de la seva acció, definida sota el lema: municipis, territori i tu.

Suport incondicional al món local

La col·laboració permanent amb els ajuntaments i els consells comarcals amplia l’acció que es fa al territori des de la proximitat. Més d’una tercera part del pressupost de la institució, prop de 40 milions d’euros, es destina a ajuts directes al món local per tal de garantir que els lleidatans rebin en el seu municipi serveis de qualitat i des de la proximitat. Ajuntaments i consells comarcals compten també amb el suport de la institució per a l’arranjament de camins, la millora de carreteres i d’equipaments locals. En l’àmbit de la salut pública, l’acció transversal i coordinada amb la Generalitat ha permès abastir el territori dels millors i més avançats equipaments per als hospitals de referència, centres d’atenció primària i consultoris locals.

En el camp social, la Diputació treballa en coordinació amb institucions i entitats per atendre situacions d’urgència. Aporta recursos per al manteniment de les 163 llars d’infants municipals i el transport i menjador escolar no obligatori a les comarques de Lleida. També ha establert amb els consells comarcals i la Generalitat ajuts per a famílies amb situacions puntuals de risc social i protocols de col·laboració en els casos de desnonaments. Només al 2014, l’acció social desplegada al territori beneficiarà unes 4.000 famílies de les comarques de Lleida. En la mateixa línia, la institució participa en el projecte de rehabilitació del Seminari de Lleida i des de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’adapta a la nova realitat socioeconòmica de moltes famílies. En concret, facilita el pagament dels impostos municipals i el fraccionament i les pròrrogues als ciutadans.

La institució té molt present que el mercat de les terres de Lleida és el món. I per això s’aposta per la internacionalització de l’economia lleidatana i dels seus sectors productius, com l’agroalimentari, amb iniciatives com la campanya “Aliments del territori i tu”; i el projecte “Perseguits i salvats”, que ha obert noves expectatives d’intercanvi comercial amb l’Estat d’Israel, especialment en l’àmbit turístic, cultural i empresarial. Així, l’esmentat projecte ha estat un dels factors determinants perquè l’aerolínia israeliana Arkia, la segona més important d’aquest Estat, aposti per les terres de Lleida com a destinació turística, amb la posada en marxa de vols directes entre Tel-Aviv i l’Aeroport de Lleida-Alguaire.

D’altra banda, des de la Diputació es donen oportunitats als emprenedors a través del Centre Europeu d’Empreses i Innovació i la xarxa desplegada a totes les comarques del territori. Un viver amb prop de cent empreses de tots els sectors.

La cultura i el turisme són economia per a les terres de Lleida i la Diputació fomenta aquests sectors des de múltiples iniciatives. En el terreny cultural, fent costat a autors i formacions locals perquè puguin tenir més oportunitats a casa gràcies als ajuts de l’oferta cultural. També es porta a terme la recuperació de patrimoni i es dóna suport a projectes consolidats com l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, creada per la institució fa 10 anys. En l’àmbit turístic, i des de fa 25 anys, la Diputació a través del Patronat de Turisme, posa en valor cadascun dels atractius del territori, crea xarxa, afavoreix l’ampliació de mercats i posiciona la marca “Ara Lleida” com un segell de qualitat.

Una societat capdavantera ho és també en recerca. Conjuntament amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Diputació impulsa un centre de referència internacional en investigació, que estarà connectat amb el Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu. També té en marxa una convocatòria de beques adreçada a estudiants de medicina per fomentar la recerca al territori i evitar fuga de talent. A més, les col·laboracions amb l’IRTA i la UdL han permès plantejar projectes d’experimentació de reg a la zona de Maials i d’introducció apícola a Lleida.

I fa país. La Diputació de Lleida està plenament compromesa amb el període excepcional que viu Catalunya i, com va fer la Mancomunitat ara fa 100 anys, posa a disposició de la Generalitat i el país els seus recursos administratius i infraestructurals per començar a bastir les estructures d’un futur Estat català.

Desplaça cap amunt