Forest 4 Local

Lliurables


FOREST4LOCAL, Articulació d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització de biomassa forestal per a ús tèrmic al Pirineu de Lleida (operació GO03-000703)

Contacte: forest4local@diputaciolleida.cat


Objectiu

Articular un sistema de gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida, per a aconseguir augmentar la participació i distribució de biomassa forestal per a usos tèrmics en edificis i equipaments públics, en aquelles comarques amb un elevat pes específic de boscos de propietat de l’administració local (municipis, EMDs).

Objectius específics

• Governança: Definició i implementació d’un model de governança que permeti el subministrament dels punts de consum en base a la gestió forestal sostenible de boscos públics.

• Planificació: Avaluació de la biomassa de les zones més arbrades de l’àrea d’actuació i les seves possibilitats d’aprofitament per a fusta o amb finalitats energètiques.

• Gestió de l’aprovisionament: Implantació de 5 Centres Logístics de Biomassa (CLBs), engegar al seva operativitat i reforma d’un que ja existeix.

• Punts de consum: Implementació d’una xarxa de 19 instal·lacions tèrmiques amb biomassa arreu de l’àmbit d’actuació.

En conjunt, el projecte FOREST4LOCAL permetrà establir cadenes de subministrament i consum públic d’energia tèrmica en base a recursos locals municipals aprofitats de forma sostenible.

Alhora es farà la màxima difusió possible a entitats públiques i privades així com la societat en general, comunicant els resultats per tal de canviar la percepció sobre l’ús del bosc, sensibilitzant sobre les innovacions i la biomassa, difonent els avenços en mecanitzacio forestal, incentivant l’aprofitament per a biomassa i realitzant una comunicació transparent i entenedora sobre l’ús de la biomassa i els efectes positius que produeix.


Pressupost

4.460.747,78 €

El 50% de l’objecte d’aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Finançament

– FEDER (1.855.641,38€)

– Diputació de Lleida (1.835.009,68€)

– Municipis i entitats locals beneficiàries (770.096,72€)

  •  

Àmbit d’Actuació

L’operació FOREST4LOCAL té una cobertura territorial directa per una banda com a propietaris municipals forestals en 47 municipis i EMDs i per altra banda en les inversions directes en Centres Logístics i Instal·lacions Tèrmiques de biomassa forestal en 18 municipis pertanyents a 6 comarques.

– Alt Urgell

– Alta Ribagorça

– Cerdanya (Lleidatana)

– Pallars Jussà

– Pallars Sobirà

– Val d’Aran


Resultats esperats

El desenvolupament d’un sistema forestal local com FOREST4LOCAL, que permeti gestionar de forma més sostenible els boscos públics de propietat de l’administració local, comportarà realitzar treballs silvícoles i millores a 225.396,57 ha, mobilitzant 1.671 t/any d’estella forestal a partir dels càlculs propis de les inversions que comporta l’operació.

La utilització de la biomassa forestal per a usos tèrmics suposarà la substitució de combustibles fòssils i evitarà l’emissió de més 1.500 tones de CO2 a l’atmosfera ja que s’utilitzarà un 100% d’energia renovable, gràcies a la millora de la densitat d’instal·lacions al nostre territori d’actuació.

D’acord amb el mapa adjunt, la densitat d’instal·lacions tèrmiques a data 2012 a les nostres comarques es trobava entre 0 i 5 calderes per municipi, valor que millorarà amb el FOREST4LOCAL.

Desplaça cap amunt