{:ac}Xarxa Lleida Territori Intel·ligent{:}{:es}Red Lleida Territorio Inteligente{:}

{:ac}

El treball de la XLTI consistirà, bàsicament, en:

 • Identificació d’oportunitats per al desenvolupament econòmic
 • Elaboració i gestió cartera de projectes
 • Cercar finançament extern
 • Suport projectes innovadors de promoció econòmica

La XLTI s’estructurarà en els àmbits estratègics següents:

A) Sostenibilitat sistèmica: sostenibilitat i competitivitat des del punt de vista del desenvolupament rural (economia circular, accés a TICs, models industrials/logístics,…)

B) Gestió de l’ordenament territorial: àrees protecció ambiental, gestió riscos, Segarra-Garrigues, sòl industrial…

C) Adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic: impacte sobre sectors econòmics (agricultura, turisme,…), resiliència infraestructures, Pacte dels Alcaldes,…

D) Equilibri rural-urbà: nous serveis, sinergies econòmiques, productes alimentaris cicle curt

E) Emprenedoria rural


2019 – Subvencions a projectes singulars de desenvolupaments econòmic als Ens que formin part de la ‘Xarxa Lleida Territori Intel·ligent’ (XLTI)

Aquesta convocatòria té per objecte que els membres de la Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI), sols o en cooperació amb altres membres de la mateixa i/o entitats públiques i privades sense ànim de lucre del seu entorn, puguin desenvolupar projectes de desenvolupament local que siguin transferibles, en qualsevol dels àmbits de treball de la XLTI”

Més informació

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS!

2019: Ampliació termini presentació sol·licituds Convocatòria subvencions projectes singulars de desenvolupament econòmic als ens que formin part de la Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)

En el BOP núm. 214, de 6 de novembre, s’ha publicat l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds de convocatòria de concessions de subvencions a projectes singulars de desenvolupament econòmic als ens que formin part de la XLTI.  El nou termini de presentació finalitza el 22 de novembre de 2019.

 1. Anunci BOP ampliació termini
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions projectes XLTI
 4. Model Canvas actuació 
 5. Alta de tercers


2017 – Bases específiques reguladores i convocatòria de l’adhesió a la ‘Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)’ Període 2017-2019

En el BOP de data 31 de maig de 2017 s’han publicat les bases i la convocatòria d’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)”.

La XLTI es constitueix com un espai de treball que, sota la coordinació i dinamització del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té com a objectiu que tota la intel·ligència en promoció econòmica de la província de Lleida treballi de forma coordinada en la identificació dels reptes que planteja el futur econòmic de la demarcació, així com en la manera ‘enfrontar-los mitjançant una cartera de projectes que es puguin presentar a finançament.

Poden formar part de la Xarxa els ajuntaments, Consells comarcals, Grups d’Acció Local, i organismes de qualsevulla administració i organitzacions associatives d’ens locals, amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupi la seva activitat en l’àmbit de la promoció econòmica, de la demarcació de Lleida.

1. Anunci Bases i Convocatòria
2. Sol·licitud adhesió XLTI 2017-19 

Entitats adherides:

 • Ajuntament de Vilagrassa
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de la Granadella
 • Conselh Generau d’Aran
 • Consell Comarcal del Solsonès
 • Ajuntament d’Agramunt
 • Consell Comarcal de l’Urgell
 • Consell Comarcal de La Noguera
 • Grup Acció Local Noguera-Segrià Nord
 • Consorci Segre-Rialb
 • Parc Científic i Tecnològic de Lleida
 • Ajuntament de Tremp
 • Ajuntament de Bellaguarda
 • Ajuntament de Bell-Lloc
 • Associació Leader de Ponent
 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Ajuntament de Balaguer
 • Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Leader Pirineu Occidental
 • Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec
 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Consell Comarcal de Les Garrigues
 • Ajuntament de Les Borges Blanques
 • Ajuntament d’Alfarràs
 • Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
 • Consell Comarcal de La Segarra
 • Ajuntament de Solsona
 • Ajuntament de Torrefarrera
 • Ajuntament d’Artesa de Segre
 • Comunitat de Municipis del Segrià Sec
 • Comunitat de Municipis Cardosencs
 • Consell Comarcal del Pla d’Urgell
 • Consell  Comarcal  del Segrià
 • Ajuntament de La Pobla de Segur
 • Ajuntament Castell de Mur
 • Ajuntament El Pont de Suert
 • Ajuntament de Juneda

{:}{:es}El trabajo de la Red Lleida Territorio Inteligente (XLTI, por sus siglas en catalán) consistirá, básicamente, en:

 • Identificación de oportunidades para el desarrollo económico
 • Elaboración y gestión de cartera de proyectos
 • Buscar financiación externa
 • Apoyo a proyectos innovadores de promoción económica

La XLTI se estructurará en los siguientes ámbitos estratégicos:

A) Sostenibilidad sistémica: sostenibilidad y competitividad desde el punto de vista del desarrollo rural (economía circular, acceso a las TIC, modelos industriales/logísticos…)

B) Gestión del ordenamiento territorial: áreas de protección ambiental, gestión de riesgos, Segarra-Garrigues, suelo industrial…

C) Adaptación y desarrollo positivo ante el cambio climático: impacto sobre sectores económicos (agricultura, turismo…), resiliencia de infraestructuras, Pacto de los Alcaldes…

D) Equilibrio rural-urbano: servicios, sinergias económicas, productos alimentarios ciclo corto

E) Emprendimiento rural


2017 – Bases específicas reguladoras y convocatoria de la adhesión a la Red Lleida Territorio Inteligente (XLTI) Periodo 2017-2019

En el BOP de fecha 31 de mayo de 2017 se han publicado las bases y la convocatoria de adhesión a la Red Lleida Territorio Inteligente (XLTI).

La XLTI se constituye como un espacio de trabajo que, bajo la coordinación y la dinamización del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, tiene por objeto que toda la inteligencia en promoción económica de la provincia de Lleida trabaje de forma coordinada en la identificación de los retos que plantea el futuro económico de la demarcación, así como en la manera de afrontarlos mediante una cartera de proyectos que se puedan presentar con vistas a su financiación.

Pueden formar parte de la Red los ayuntamientos, consejos comarcales, Grupos de Acción Local y organismos de cualquier administración y organizaciones asociativas de entes locales con personalidad jurídica propia que desarrollan su actividad en el ámbito de la promoción económica y que pertenecen a la demarcación de Lleida.

1. Anuncio bases y convocatoria

2. Solicitud adhesión XLTI 2017-19

Entidades adheridas:

 • Ayuntamiento de Vilagrassa
 • Consejo Comarcal de L’Alt Urgell
 • Ayuntamiento de La Granadella
 • Conselh Generau d’Aran
 • Consejo Comarcal de El Solsonès
 • Ayuntamiento de Agramunt
 • Consejo Comarcal de L’Urgell
 • Consejo Comarcal de La Noguera
 • Grupo Acción Local Noguera-Segrià Norte
 • Consorcio Segre-Rialb
 • Parque Científico y Tecnológico de Lleida
 • Ayuntamiento de Tremp
 • Ayuntamiento de Bellaguarda
 • Ayuntamiento de Bell-lloc
 • Asociación Leader de Ponent
 • Ayuntamiento de Coll de Nargó
 • Ayuntamiento de Balaguer
 • Consorcio para el Desarrollo de la Cataluña Central
 • Consorcio Leader Pirineo Occidental
 • Asociación Geoparc Conca de Tremp-Montsec
 • Consorcio GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Consejo Comarcal de Les Garrigues
 • Ayuntamiento de Les Borges Blanques
 • Ayuntamiento de Alfarràs
 • Consejo Comarcal de L’Alta Ribagorça
 • Consejo Comarcal de La Segarra
 • Ayuntamiento de Solsona
 • Ayuntamiento de Torrefarrera
 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • Consell Comarcal del Pla d’Urgell
 • Ajuntament de la Seu d’Urgell
 • Comunitat de Municipis del Segrià Sec
 • Comunitat de Municipis Cardosencs

{:}

Scroll to Top