SOC Estratègic – Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2019 (PE-16/19)

“PROJECTE XLTI PLUS per a l’articulació d’eines de dinamització, participació i governança de la cooperació entre els actors públics i privats del territori en el procés de co-definició i desenvolupament d’Agendes Compartides per a la transformació del model de desenvolupament local de la província de Lleida en base al potencial del model d’economia verda”

Aquest projecte esta subvencionat pel Servei Públic d’0cupació de Catalunya i l’FSE en el marc deis Programes de suport al desenvolupament local

Scroll to Top