Torrelameu recuperarà les sínies com un reclam turístic i patrimonial

Un dels conjunts més interessants de l’arquitectura popular vinculada a l’aprofitament de l’aigua a les zones de regadiu del Pla de Lleida

L’actuació, inclosa en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica “Paisatges de Ponent”, està cofinançada per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrelameu amb fons FEDER, amb un import d’adjudicació de 30.125,88 €

Aquest mes de febrer la Diputació de Lleida ha iniciat les obres de recuperació de les sínies de Torrelameu, dins del projecte del Patronat de Promoció Econòmica “Paisatges de Ponent”.

El municipi de Torrelameu disposa d’un dels conjunts més interessants de l’arquitectura popular vinculada a l’aprofitament de l’aigua a les zones de regadiu del Pla de Lleida. De les 3 sínies que actualment hi ha al municipi, sobre la sèquia de Torrelameu, la que es troba dins del nucli urbà és la que es troba en un millor estat de conservació. I les altres dues, ja fora del nucli, són les presenten un estat de conservació millorable.

Aquest tipus de construccions, o similars, també es poden trobar en altres zones del Segrià i les Garrigues, però vinculades sobretot a un àmbit de secà, i en la majoria de casos ja en desús.

La recuperació i posada en valor d’aquesta actuació ha de servir com un reclam turístic important per al municipi, i un element rellevant dins de l’oferta patrimonial del territori de la Noguera Baixa, i de la zona de fruiters d’aquesta zona, que en els darrers anys ha incrementat notablement el turisme en aquest àmbit.

La proposta d’intervenció que s’ha presentat és la que es durà a terme a les dues sínies més allunyades del nucli urbà: la Nòria de la Plana del Molí i la Nòria del Sauret.

Algunes de les principals actuacions d’adequació que inclou el projecte són: la neteja i desbrossada de tot el conjunt; la restauració del mur de maó amb raig de sorra a pressió; la reparació de canal de desguàs i la reparació dels elements de la sínia mitjançant la col·locació d’aspes de fusta de pi tractada, així com la substitució dels bidons existents per catúfols de xapa galvanitzada i dels dos coixinets.

Aquesta actuació inclosa en el projecte “Paisatges de Ponent”, que preveu una durada de 3 mesos, està cofinançada per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrelameu amb fons FEDER, amb un import d’adjudicació de  30.125,88 €.

Història:

Actualment al municipi, sobre la sèquia de Torrelameu, hi ha tres sínies, que suposen un dels conjunts més interessants de l’arquitectura popular vinculada a l’aprofitament de l’aigua a les zones de regadiu del Pla de Lleida.

La sínia més antiga, que també és la més gran, es localitza a l’anomenat Parc de la Nòria, situat al nucli urbà de Torrelameu. La seva construcció és de finals del segle XVIII o principis del XIX. Fou restaurada fa uns anys i s’hi va instal·lar un motor per donar-li més força. Les altres dues sínies, la Nòria de la Plana del Molí i la Nòria del Sauret, són de principis del segle XX. Estan situades a la partida de la Plana del Molí, fora del nucli urbà. Al 2014 es va restaurar la Nòria de la Plana del Molí. Actualment, resta pendent de ser restaurada la Nòria del Sauret.

Desplaça cap amunt