Notícies

Convocatòria Fons FEADER

12 Apr , 2019,

Bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és el comprès entre l’1 de febrer de 2019 i el 30 d’abril de 2019, inclosos.