Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027

A finals de l’any 2019, i a través del Patronat de Promoció Econòmica, la Diputació de Lleida va impulsar el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, 2020-2027.

El principal objectiu del Projecte és frenar i, en la mesura que sigui possible, revertir el despoblament que pateix de forma estructural la demarcació, abordant les causes de la problemàtica demogràfica i no tant les conseqüències. Des d’aquesta perspectiva, el projecte vol impulsar canvis en el model de desenvolupament econòmic del territori, donat que no resulta prou atractiu ni per fixar ni per atreure població.

Els canvis a impulsar es plantegen al 2019, en una època pre-pandèmia, en base a les fortaleses i debilitats de la demarcació en relació a les oportunitats identificades en un escenari global de canvi de paradigma econòmic cap a un nou model capaç de cobrir la creixent demanda d’aliments, aigua, materials i energia d’una població creixent, mentre contribueix a mitigar la crisi del canvi climàtic.

Aquest nou paradigma econòmic, circular, orgànic i renovable, esdevé una oportunitat per posar en valor els recursos i capacitats de les zones rurals en benefici de la seva revitalització econòmica i social, sempre i quan siguin les pròpies comunitats rurals les qui impulsin i liderin els canvis necessaris per capturar aquests beneficis.

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 durant el 2020 no ha fet més que evidenciar la necessitat d’aquest canvi de model i la resposta de la UE, que implica la mobilització de recursos més gran de la seva història, preveu una forta injecció de recursos públics precisament per transformar les economies europees en aquesta direcció, impulsant la transició ecològica i digital justa i inclusiva com a mitjà per abordar la fase de reconstrucció
socioeconòmica post-COVID-19.

En general, però, els territoris rurals no disposen dels instruments necessaris per liderar aquesta transició, que esdevé un repte complex i a llarg termini, i que implica canvis fonamentals, és a dir, innovacions transformatives, tant en la dimensió social (actituds, normes, valors…) com en la dimensió tècnica (infraestructures, processos industrials, tecnologies…) . En el cas de la demarcació de Lleida, la dispersió geogràfica, l’estructura productiva i la dimensió de les empreses i les explotacions agràries, les polítiques centralitzades d’RDI o la manca de cultura col·laborativa entre les diferents institucions, fan necessari desenvolupar noves formes de col·laboració entre governs, acadèmia, empreses i societat civil, més participatives, flexibles, obertes i dinàmiques, que fomentin l’experimentació, l’aprenentatge i l’adaptabilitat necessàries per gestionar un repte tan complex. El Projecte vol donar resposta a aquesta necessitat.

Per a més informació.

Desplaça cap amunt