Tràmits electrònics

  • La Seu Electrònica (Patronat de Promoció Econòmica)
  • Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general del Patronat de Promoció Econòmica, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.
  • Validador de documents
  • L’eina validador de documents permet verificar l’autenticitat i validesa del document a través d’un codi de referència.

Desplaça cap amunt