Tràmits electrònics

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Diputació de Lleida, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.

L’eina validador de documents permet verificar l’autenticitat i validesa del document a través d’un codi de referència.

Scroll to Top