ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
de LLEIDA

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida vol consolidar, mantenir i promocionar la situació dels polígons industrials de la demarcació de Lleida, i contribuir a dinamitzar-los com a veritable actor econòmic que genera llocs de treball, així com captar noves inversions i donar confiança a les empreses que aposten per la nostra demarcació.

La dinamització de les àrees i polígons d’activitat econòmica esdevé un motor econòmic i de creació d’ocupació. És important donar-los a conèixer, sobretot als grups empresarials i a aquelles persones que veuen oportunitats d’inversió en el nostre territori.

Actualment la demarcació de Lleida disposa de 127 polígons desenvolupats, situats en 42 municipis de la demarcació, i que suposen 1.962 ha de sòl disponible per activitat econòmica. Amb aquestes àrees empresarials, la demarcació de Lleida ha volgut fer una aposta per facilitar a les empreses espais ben comunicats i amb tots els serveis necessaris per desenvolupar amb comoditat la seva activitat empresarial.

Els factors que fan atractiu el sòl i el sostre per activitats econòmiques existent a la demarcació de Lleida són:

Situació estratègica:  Posició a l’arc nord-est del Mediterrani, l’eix de l’Ebre i amb fàcil comunicació cap a Europa.

Connexions viàries d’alta capacitat (carreteres, autopista, autovia), connexió ferroviària AVE, aeroport Lleida-Alguaire.

Capital humà: disponibilitat de personal qualificat per treballar en un diferent ventall d’empreses. Lleida disposa d’importants centres d’investigació i recerca, així com d’un parc tecnològic i universitari que promouen els processos innovadors en les empreses.

Activitats econòmiques: tradicionalment la demarcació de Lleida ha estat lligada a l’activitat agrària i ramadera, però també hi ha proliferat els sectors serveis, logístics i terciaris.

Qualitat de vida: Lleida disposa d’equipaments d’avantguarda i d’una qualitat de vida excel·lent donat que és un territori poc massificat i amb una natura verda del Pirineu a la Plana.

El cercador de polígons que us presentem a continuació conté la informació necessària per posar en valor el sòl i el sostre per activitats econòmiques de la demarcació de Lleida. En aquest cercador hi podeu trobar tota la informació recollida per la Diputació de Lleida en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les altres diputacions catalanes per a l’actualització del Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE). Conté la informació georeferenciada del SIPAE, consistent en la compilació de dades urbanístiques, de serveis, d’activitats i d’infraestructures relatives als polígons d’activitat econòmica. Es consideren polígons d’activitat econòmica aquells amb una superfície superior a les 0,5 ha.

Cercador de polígons

Comarca:
Municipi:
Poligon:
Activitat:

Cercador d'empreses

Comarca:
Municipi:
Poligon:
Sector d'activitat:
Activitat:
Nom Empresa:

Contacte:

• Ets una empresa? Necessites sòl industrial? Et podem ajudar?
Contacta'ns
• Ets un Ajuntament? Vols esmenar les dades contingudes en aquest cercador?
Contacta'ns
Desplaça cap amunt